Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi

Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi kuvaa metsäalan koneisiin, autoihin ja mobiilihakkureiden sekä turpeen nostoon liittyvien kustannustekijöiden hintojen muutoksia.

Metsäalan koneista tuotetaan metsätraktoreiden ja hakkuukoneiden indeksiä sekä erillisiä hakkurin kustannusindeksiä ja jatkuvatoimisen maanmuokkauksen kustannusindeksiä. Metsäalan kone- ja autokustannusindeksin yhteydessä julkaistaan myös puutavarayhdistelmän kustannusindeksin ja turpeennoston konekustannusindeksin pisteluvut, hakkurin sekä jatkuvatoimisen maanmuokkauksen pisteluvut. Kaikista indekseistä on saatavilla indeksipistelukuja kustannustekijöittäin eriteltyinä.

Indeksi on maksullinen. Se toimitetaan tilaajille Excel-tiedostona.

Kestotilaus (12 kpl/v.): 300 €/v. + arvonlisävero 24 %

Kertatilaus: 150 € + arvonlisävero 24 %

Tilaa indeksi


Julkaisupäivät

Indeksin ajankohta Päivä
marraskuu 2023 22.12.2023
joulukuu 2023 22.1.2024
tammikuu 2024 22.2.2024
helmikuu 2024 22.3.2024
maaliskuu 2024 22.4.2024
huhtikuu 2024 22.5.2024
toukokuu 2024 20.6.2024
kesäkuu 2024 22.7.2024
heinäkuu 2024 22.8.2024
elokuu 2024 20.9.2024
syyskuu 2024 22.10.2024
lokakuu 2024 22.11.2024
marraskuu 2024 20.12.2024

Menetelmäselosteet

Lisätiedot ja tiedustelut

s-posti: kui.tilastokeskus@stat.fi
Pentti Wanhatalo, p. 029 551 2685

Indeksit tutuksi

Mistä indekseissä on kyse ja miten niitä voi hyödyntää? Indeksit tutuksi -opas perehdyttää indeksien laskentakaavoihin, laskentaperusteisiin ja käyttämiseen.