Taksiliikenteen kustannusindeksi

Taksikuljetusliikenteen kustannusindeksit kuvaavat taksi-, invataksi- ja yksityisen kuljetusliikenteen kustannustekijöiden hintojen muutoksia. Kokonaisindeksien lisäksi taksi- ja invataksiliikenteestä sekä yksityisestä kuljetusliikenteestä tuotetaan kustannustekijöittäisiä indeksisarjoja. Kustannustekijöitä ovat muun muassa palkat, poltto- ja voiteluaineet, korjaus, huolto ja renkaat ja pääoman poisto,

Taksiliikenteen kustannusindeksi on saatavana ilmaiseksi Traficomin tietokannasta.

""

Julkaisupäivät

Indeksin päivityspäivät vuonna 2024 ovat 25.1., 25.4., 25.7. ja 25.10.

Käyttäjän käsikirjat​

Lisätiedot ja tiedustelut

s-posti: kui.tilastokeskus@stat.fi

Indeksit tutuksi

Mistä indekseissä on kyse ja miten niitä voi hyödyntää? Indeksit tutuksi -opas perehdyttää indeksien laskentakaavoihin, laskentaperusteisiin ja käyttämiseen.