Oppilaitosrekisteri

Oppilaitosrekisteri on Tilastokeskuksen maksullinen osoiterekisteri, joka sisältää kaikkien oppilaitosten osoitteet sekä muita oppilaitoksia kuvaavia tietoja. Rekisteri päivitetään vuosittain keväällä. Rekisteri sisältää vuonna 2023 kerätyt tiedot.

Oppilaitoksella tarkoitetaan hallinnollista yksikköä eikä yksittäistä koulurakennusta tai toimipaikkaa. Kaikilla oppilaitoksilla on vain yksi osoite (sijainti).

Osoitteita voi tilata eri poimintakriteerien avulla, esimerkiksi oppilaitostyypin, oppilasmäärän, oppilaitosten sijainnin tai opetuskielen mukaan. Oppilaitosten määrä eri poimintakriteerien mukaan on helposti suodatettavissa oppilaitosluettelon avulla.

Osoitetietojen lisäksi on tilattavissa myös muita tietoja, kuten koulutuksen järjestäjän tiedot, oppilasmäärätietoja tai oppilaitosten koordinaatit, joiden avulla oppilaitokset voidaan sijoittaa kartalle. Koordinaatit ovat ETRS89-TM35FiN (EUREF)-koordinaatistossa. Joidenkin oppilaitostyyppien oppilaitosten koordinaatit on myös saatavina veloituksetta Tilastokeskuksen paikkatietoaineistosta.

Oppilaitosrekisteristä on poistettu sairaalakoulut, ulkomailla toimivat oppilaitokset, sotilasalan ammatilliset oppilaitokset sekä sotilaskorkeakoulut.

Oppilaitosrekisteri ei sisällä oppilaitosten henkilöstön nimiä, puhelinnumeroita eikä sähköpostiosoitteita.

Tilatut tiedot toimitetaan tiedostona, esim. excel- tai ascii-tiedostona.

Oppilaitosrekisterin tiedot perustuvat tiedonkeruisiin, joiden tiedot kerätään koulutuksen järjestäjiltä sekä niiden ylläpitämiltä oppilaitoksilta.