Läroanstaltsregistret

Läroanstaltsregistret är Statistikcentralens avgiftsbelagda adressregister som innehåller adresser till alla läroanstalter i Finland. Registret innehåller även andra uppgifter om läroanstalterna. Registet uppdateras en gång om året på våren. Registret innehåller uppgifter insamlade 2023.

Med läroanstalt avses en administrativ enhet, inte en enskild skolbyggnad eller annan enhet. Alla läroanstalter har bara en adress (position).

Adresser kan beställas utgående från olika kriterier, till exempel läroanstaltstyp, läroanstaltens geografiska läge eller undervisningsspråk. Antalet läroanstalter kan på basen av olika kriterier lätt filtreras med hjälp av läroanstaltsförteckningen.

Förutom adressuppgifter kan även andra uppgifter över läroanstalterna beställas, som t.ex. uppgifter över utbildningsanordnarna, antal studerande eller läroanstalternas koordinater. Koordinatsystemet är ETRS89-TM35FIN (EUREF). Vissa läroanstalters koordinater finns även tillgängliga gratis i Statistikcentralens geodatamaterial.

Sjukhusskolor, läroanstalter belägna utomlands, militära yrkesläroanstalter och militära högskolor finns ej med i registret.

Läroanstaltsregistret innehåller inte personalens namn, telefonnummer eller epost-adresser.

Utplock från Läroanstaltsregistret levereras i t.ex. excel- eller ascii-format.

Läroanstaltsregistrets uppgifter baserar sig på uppgifter som fås från datainsamlingar riktade till utbildningsanordnard och de skolor som dessa upprätthåller.

 

Bild: Mauri Helenius, Helsingfors stadsmuseum