Uppdateringar och ändringar

 

Läroanstaltsregistret är uppdaterat med uppgifter för år 2023 (9.4.2023)

Läroanstaltsregistret är uppdaterat med uppgifter för år 2022 (24.3.2022)

Läroanstaltsregistret är uppdaterat med uppgifter för år 2021 (7.3.2022)

Läroanstaltsregistret är uppdaterat med uppgifter för år 2020 (19.3.2021)

Läroanstaltsregistret är uppdaterat (22.4.2020)

Läroanstaltsregistret har uppdaterats med uppgifter för tidpunkten 31.12.2019.

Läroanstaltsregistret är uppdaterat (10.4.2019)

Läroanstaltsregistrets uppgifter har uppdaterats och motsvarar tidpunkten 31.12.2018.

Senast uppdaterad 8.4.2024