Uutisia 12.5.2022

Aineellista puutetta kokeneiden lasten osuus on pienentynyt – noin 5 prosentilla lapsista ei ole varaa lomaan

Lasten kokema aineellinen puute on vähentynyt viime vuosina. 1–15-vuotiaista lapsista 6,6 prosenttia eli kaikkiaan 57 000 lasta koki vuonna 2021 aineellista puutetta vähintään yhden perustarpeen osalta. Vuonna 2009 puutetta vähintään yhdellä mittarilla kokeneita oli 10,8 prosenttia. 

“Suomessa lasten vakavampi aineellinen puute, jossa lapsilla olisi pulaa useissa perustarpeissa on melko harvinaista”, kertoo yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen. 

Yleisin lasten kokema puute oli, että heillä ei ollut mahdollisuutta lomaan poissa kotoa, esimerkiksi sukulaisten luona tai mökillä. 

”Noin viisi prosenttia 1–15-vuotiaista lapsista ei voinut vuosittain lomailla vähintään viikkoa poissa kotoa, koska heidän vanhemmillaan ei ollut siihen varaa. Muiden perustarpeiden puutteet olivat harvinaisempia”, mainitsee Kaisa-Mari Okkonen.

Aineellisen puutteen kokeminen on tavallisempaa yhden vanhemman kotitalouksiin kuuluvilla lapsilla kuin kahden aikuisen kotitalouksiin kuuluvilla lapsilla. Yhden vanhemman kotitalouksiin kuuluvista lapsista noin 14 prosenttia koki aineellista puutetta vähintään yhdellä mittarilla vuonna 2021, kun kahden aikuisen talouksissa osuus oli noin 5 prosenttia. Vuonna 2009 puolestaan yhden huoltajan talouksien lapsista vajaat 23 prosenttia ja kahden huoltajan talouksien lapsista reilut 9 prosenttia koki puutetta vähintään yhdellä mittarilla kolmestatoista.

”Aineellisen puutteen kokeminen onkin vähentynyt selvästi sekä yhden että kahden huoltajan kotitalouksissa vuodesta 2009”, sanoo Kaisa-Mari Okkonen.

Lasten kokemaa aineellista puutetta mitataan kolmellatoista eri mittarilla. Lasten aineellisella puutteella tarkoitetaan sitä, että kotitaloudella ei ole varaa tiettyihin lapsen elämään kuuluviin perusasioihin. Näitä perusasioita ovat uudet vaatteet, vähintään kahdet kengät, hedelmien tai vihannesten syöminen joka päivä, lihaa, kalaa, kanaa tai kasvisproteiinia sisältävän ruoan syöminen joka päivä, omalle ikäryhmälle sopivien kirjojen hankkiminen, ulkoleikkivälineet, sisäleikkivälineet, säännöllinen vapaa-ajan harrastus, lapsen merkkipäivien juhliminen, lapsen kavereiden kutsuminen kotiin, kouluretkille osallistuminen, tilaa läksyjen tekemiseen ja viikon loma poissa kotoa vähintään kerran vuodessa. 

Lasten aineellisen puutteen mittaristo on kehitetty Euroopan komission tilastovirastossa Eurostatissa. Puutteen kokemista mitataan kaikissa EU- ja ETA-maissa jatkossa joka kolmas vuosi. Eurostat julkaisee kansainvälisiä vertailutietoja lasten aineellisesta puutteesta koskien vuotta 2021 EU-SILC-tilaston osana vielä tämän vuoden aikana.

 

Lisätietoja: 
Elinolotilastot 2021, lapset -tiedote
Yliaktuaari Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408