Uutisia 20.10.2023

Elinajanodote korkein Ahvenanmaalla, lyhyin Kainuussa

Vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat pisimmät Ahvenanmaan maakunnassa ajanjaksolla 2020–2022: pojilla 81,2 vuotta ja tytöillä 85,8 vuotta. Lyhyimmät elinajanodotteet olivat puolestaan Kainuussa: pojilla 77,5 vuotta ja tytöillä 82,6 vuotta. Tiedot selviävät Tilastokeskuksen kuolleet-tilastosta.

Maakuntien väliset erot olivat suuremmat miehillä kuin naisilla. Miesten elinajanodote jäi myös naisia lyhyemmäksi kaikissa maakunnissa. Sukupuolten välinen ero oli suurin Etelä-Karjalassa, jossa miesten elinajanodote oli 6,3 vuotta lyhyempi kuin naisten. Pohjanmaalla ero oli pienin, 4,2 vuotta.

”Maakunnittaisia elinajanodotteita tarkastellessa on hyvä huomioida maakuntien erilaiset asukasluvut. Esimerkiksi Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla väkiluku jää reilusti alle 100 000:n, ja Ahvenanmaalla se on vain 30 000, mikä mahdollistaa suuremman vuosittaisen vaihtelun verrattuna väkimäärältään suurempiin maakuntiin”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Joni Rantakari.

 

Elinajanodote maakunnittain 2020-2022, vuotta

Kartta esittää miesten ja naisten elinajanodotteet otsikon jaksolla. Ne olivat pisimmät Ahvenanmaalla, pojilla 81,2 vuotta ja tytöillä 85,8 vuotta. Lyhyimmät vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat puolestaan Kainuussa, pojilla 77,5 vuotta ja tytöillä 82,6 vuotta.

Lähde: Tilastokeskus, kuolleet

 

”Ruotsinkielisillä elinajanodote on suomenkielisiä korkeampi. Miehillä ero oli 2,9 vuotta ja naisilla 1,2 vuotta vuonna 2022. Kaikilla näillä ryhmillä elinajanodote kuitenkin laski. Elinajanodotteiden ero on suomen- ja ruotsinkielisillä miehillä kasvanut 0,3 vuodella vuodesta 2018, kun taas naisilla se on kaventunut 0,1 vuodella”, Rantakari kertoo.

Nyt julkaistut lopulliset luvut vahvistavat Tilastokeskuksen huhtikuussa julkaiseman ennakkotiedon, jonka mukaan vuonna 2022 koko maassa vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 78,6 vuotta ja tyttöjen 83,8 vuotta. Poikien elinajanodote lyheni vuoteen 2021 verrattuna 0,53 vuotta ja tyttöjen 0,67 vuotta. Lasku on molemmilla sukupuolilla suurinta yli 50 vuoteen. 

”Kuluvana vuonna kuolleiden määrä on ennakkotietojen mukaan ollut elokuuhun mennessä noin 2 500 viime vuotta alhaisempi. Ensi keväänä näemme sitten koko vuoden 2023 osalta tiedon siitä, mikä vaikutus tällä kehityksellä on elinajanodotteeseen", Rantakari toteaa.

Vastasyntyneen elinajanodote ei ennusta tulevaisuutta, vaan se kertoo, kuinka monta vuotta 0-vuotias eläisi keskimäärin, jos kuolleisuus pysyisi laskentavuoden tasolla.

 

Uutista korjattu 20.10. klo 11: Poikien elinaika lyheni 0,53 vuotta vuonna 2022, ei 0,52.


Lisätietoa:
Tiedote: Kuolleet 2022, elinajanodote
Yliaktuaari Joni Rantakari, p. 0295 513 249