Uutisia 14.4.2022

Energian kokonaiskulutus kasvoi 2021 – yhä suurempi osa kulutuksesta katettiin uusiutuvalla energialla

Energian kokonaiskulutus kääntyi vuonna 2021 jälleen kasvuun. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokonaiskulutus kasvoi kuusi prosenttia edellisvuodesta.

Tilastokeskuksen yliaktuaarin Ville Maljasen mukaan kasvua selittää paitsi edellisvuotta kylmempi sää myös taloudellisen toiminnan lisääntyminen koronataantuman jälkeen.

”Vuonna 2020 kokonaiskulutus vastaavasti laski kuusi prosenttia edeltävästä vuodesta. Nyt kulutuksessa palattiin suurin piirtein samalle tasolle kuin vuosina 2016–2019.”

Kokonaiskulutuksen kasvusta huolimatta energian tuotannon hiilidioksidipäästöt eivät kasvaneet, sillä yhä suurempi osa kulutuksesta katettiin uusiutuvalla energialla.

”Siirtymä fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytöstä uusiutuviin energialähteisiin jatkui myös vuonna 2021. Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 13 prosenttia edellisvuodesta. Samaan aikaan fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus pieneni prosentin”, Maljanen kertoo.

Uusiutuvien energialähteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta oli viime vuonna 42 prosenttia. Osuus kasvoi kolme prosenttiyksikköä vuodesta 2020. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus oli 34 prosenttia.

”Jo toista vuotta peräkkäin uusiutuvan energian kulutus oli suurempaa kuin fossiilisten polttoaineiden ja turpeen yhteensä.”

Energialähteistä määrällisesti eniten kasvoi puupolttoaineiden kulutus, joka selittää energian kokonaiskulutuksen kasvusta yli puolet. Myös hiilen ja sähkön nettotuonnin kulutus kasvoi selvästi.

Energian kokonaiskulutuksen tavoin myös sähkön kulutus kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia. Sähkön kotimainen tuotanto lisääntyi neljä prosenttia ja sähkön nettotuonti 18 prosenttia.

”Venäjältä tuodun sähkön määrä kolminkertaistui edellisvuodesta. Venäjän-tuonnilla korvattiin tuontia muista Pohjoismaista”, Maljanen sanoo. 

Vuonna 2021 pohjoismaisen sähköpörssin hinnat olivat poikkeuksellisen korkealla. Venäjän-tuonnin kasvusta huolimatta selvästi eniten sähköä tuotiin Ruotsista. Ruotsin osuus Suomen nettotuonnista oli 84 prosenttia.

Sähkön vienti Viroon jatkui edellisvuoden tapaan ennätyksellisen korkealla tasolla. Viennin kasvua selittää se, että virolainen fossiilisilla polttoaineilla tuotettu sähkö on kalliimpaa kuin Pohjoismaissa tuotettu sähkö.

Lisätietoja:
Energian hankinta ja kulutus -tilaston tiedote (2021, ennakko) 
Yliaktuaari Ville Maljanen, +358 295 512 691
Yliaktuaari Aleksi Sandberg, +358 295 513 326