Uutisia 18.4.2023

Energiankulutus laski vuonna 2022 – tuuli- ja ydinvoiman tuotanto ennätystasolle

Energian kokonaiskulutus laski vuonna 2022. Kokonaiskulutus oli 1,3 miljoonaa terajoulea, mikä oli viisi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2021. Edellisen kerran kokonaiskulutus laski tuntuvasti vuonna 2020, jolloin koronapandemian seurauksena muun muassa teollisuuden energiankäyttö väheni.

”Tällä kertaa kulutuksen laskulle oli monta selittävää tekijää. Leuto sää vähensi lämmityksen tarvetta etenkin alkuvuonna. Lisäksi tammi-huhtikuussa oli paperiliiton työnseisaus, joka vähensi sellutehtailla sivutuotteena syntyvän mustalipeän polttamista energiaksi”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Aleksi Sandberg sanoo.

Sandbergin mukaan myös Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset heijastuivat energian kulutukseen. Maakaasun kulutus liki puolittui edellisvuodesta toimitusten loppuessa Venäjältä toukokuussa. Myös sähkön hinta kallistui, mikä osaltaan vähensi sähkön kysyntää.

”Sähkön kokonaiskulutus laski viime vuonna kuusi prosenttia vuotta aiemmasta. Sähkön hinnan nousun lisäksi myös valtakunnallisella sähkönsäästökampanjalla saattoi olla vaikutusta siihen, että sähköä käytettiin tavanomaista säästeliäämmin.”

Uusiutuvien energialähteiden osuus pysyi edellisvuoden tasolla, noin 42 prosentissa. Määrällisesti uusiutuvan energian kulutus väheni viisi prosenttia edellisvuodesta, mihin vaikutti eniten puupolttoaineiden käytön kahdeksan prosentin lasku. Tuulivoimalla tuotetun energian määrä sen sijaan kasvoi reippaasti, peräti 41 prosenttia.

”Tuulivoimatuotannon määrä nousi viime vuonna uuteen ennätykseen. Myös tuulivoiman osuus sähkön kokonaiskulutuksesta kasvoi reippaasti edeltävistä vuosista ja oli nyt 14,1 prosenttia. Tuulivoimatuotannon kasvua selittää etenkin tuulivoimakapasiteetin lisääntyminen Suomessa”, Sandberg kertoo.

Myös ydinvoiman tuotanto kasvoi viime vuonna tuntuvasti. Ydinenergian kokonaistuotantomäärä, 264 terajoulea, oli suurempi kuin koskaan aiemmin tilastohistoriassa. Tuotanto kasvoi seitsemän prosenttia vuotta aiemmasta.

”Kasvun taustalla oli Olkiluoto 3, joka liitettiin valtakunnalliseen sähköverkkoon maaliskuussa laitoksen koekäytön alkaessa.”

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käyttö vähenivät vuonna 2022. Fossiilisten osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 33,7 prosenttia, mikä oli pienempi kuin kertaakaan aiemmin 1950-luvun jälkeen. Maakaasun ohella myös hiilen kulutus väheni.

Hiilen alaeristä kivihiilen kulutus kasvoi seitsemän prosenttia. Kivihiilen kulutuksen kasvua selittää etenkin Venäjän hyökkäyksestä aiheutunut energiakriisi. Kivihiilellä korvattiin sekä maakaasulla että puulla tuotetun energian vähentymistä. Myös sähköntuonnin hiipuminen lisäsi kivihiilen käyttöä.

Hiileen sisältyvät kivihiilen lisäksi teollisuudessa käytetyt koksi sekä hiilikaasut, joiden kulutus väheni vuonna 2022.
 

Lisätietoja: Yliaktuaari Aleksi Sandberg, p. 029 551 3326, aleksi.sandberg@stat.fi