Uutisia 15.12.2022

Kiertotaloudessa varovaista edistymistä - Tilastokeskus päivitti kiertotalouden liiketoiminnan indikaattorit

Kiertotalousliiketoiminnan indikaattorit kertovat hitaasta siirtymästä kohti kiertotaloutta. Erityisesti materiaalien ja jätteiden kiertoon liittyvät indikaattorit ovat kehittyneet viime vuosina varovaisen myönteisesti. 

Biokaasun hyödyntämisaste kasvoi ennakkotietojen mukaan vuonna 2021 ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. Kotimainen materiaalien kulutus, materiaali-intensiteetti ja kokonaisjätemäärä laskivat hieman, mikä on seurausta luonnonvarojen kulutuksen vähenemisestä.

Tilastokeskuksen kehittämät kiertotalouden liiketoiminnan indikaattorit on nyt päivitetty uusimpien tilastovuosien tiedoilla. Osaa indikaattoreista on myös kehitetty eteenpäin. Indikaattorien päivitys jatkuu vuoteen 2023 saakka. 

Materiaalien kierron ohella myönteistä kehitystä havaittiin myös Tuotanto-indikaattorissa, joka mittaa muun muassa kiertotalousaloille työllistyneiden määrää koulutusaloittain. Kokonaisuudessaan kiertotalousaloille työllistyneiden määrä kuitenkin putosi vuonna 2020.

”Silti etenkin ammattikorkeakouluissa opiskelleet kiertotalousosaajat ovat työllistyneet aiempaa paremmin”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Heidi Pirtonen sanoo. 

Toivotunlaista kehitystä on nähty lisäksi logistiikan alalla. Esimerkiksi kuorma-autoliikenteessä tyhjien tavarakuljetusten osuus on laskenut viime vuosina.

Kiertotalouden etenemisen kannalta negatiivista on, että kirpputorikaupan liikevaihto on pudonnut. Laskua edellisvuoteen tuli noin yhdeksän prosenttia. Liikevaihto jäi samalla tasolle kuin vuonna 2014.

“Aiempina vuosina liikevaihto on kasvanut toimipaikkojen ja henkilöstömäärän supistumisesta huolimatta. Nyt liikevaihto pieneni ensimmäistä kertaa.”

Uudet yhdyskuntajätetiedot eivät myöskään piirrä kovin myönteistä kuvaa jätteen määrän ja uudelleenhyödyntämisen kehityksestä. Vuonna 2020 jätemäärä kasvoi edellisvuodesta vain vähän, mutta kierrätysaste laski merkittävästi, 42 prosentista 37 prosenttiin. Materiaalina hyödyntäminen korvautui aiempaa enemmän energiahyödynnyksellä.

“Vuodelle 2025 asetettuun 55 prosentin tavoitteeseen on nyt entistäkin pitempi matka. Jos materiaalina hyödyntämistä halutaan edistää, meistä jokaisen tulisi lajitella jätteet selvästi nykyistä aktiivisemmin”, Pirtonen sanoo.

Tilastokeskuksessa tuotettiin kiertotalousliiketoimintaa kuvaavat indikaattorit ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa suomalaisen kiertotalouden liiketoiminnan laajuutta ja kehittymistä kuvaavat indikaattorit, jotka perustuvat pääosin jo muita tarkoituksia varten kerättyyn tilastotietoon ja ovat tarvittaessa päivitettävissä vuosittain. 

Kiertotalouden määrittely tilastoinnin kannalta oli yksi selvityksen keskeisistä tehtävistä, sillä kiertotalous on tilastointikohteena uusi aihe, eikä sitä ennen tätä selvitystä ollut perusteellisesti tarkasteltu säännöllisen tilastotuotannon näkökulmasta. Mittaaminen ja indikaattoreiden seuraaminen on keskeistä kiertotalouden liiketoiminnan ymmärtämisen ja ratkaisujen kehittämisen takia.  

Lue lisää kiertotalouden liiketoiminnan indikaattoreista 

Kotitalouksien jätteen kierrätys tehostunut monilla Suomen kuntaseuduilla (Suomen ympäristökeskuksen tiedote 15.12.2022) 

Lisätietoja: Yliaktuaari Heidi Pirtonen p. 029 551 3093, heidi.pirtonen@stat.fi