Uutisia 31.3.2023

Kokeellinen tilasto: Pienten yritysten merkitys Suomen viennille tarkentuu arvoketjutarkastelussa

Pienet yritykset vievät 18 prosenttia Suomen kokonaisviennistä, mutta toimivat kuitenkin tuottajina 30 prosentissa koko Suomen kotimaisen arvonlisän viennistä. Lue lisää arvolisäpohjaisen ulkomaankaupan tilastosta