Uutisia 20.2.2020

Liikenteen tilastointi keskitetään Tilastokeskukseen

Tilastokeskus alkaa julkaista vuoden 2020 aikana useita Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin aiemmin julkaisemia virallisia liikennetilastoja. Liikenteen virallinen tilastointi keskitetään Tilastokeskukseen Traficomin, Väyläviraston ja Tilastokeskuksen päätöksillä.

”Tilastojen käyttäjille on selkeämpää, että liikennettä koskevaa tilastotietoa löytyy runsaasti yhdestä verkkopalvelusta. Keskittäminen myös yhtenäistää ja tehostaa tilastojen tuotantoa ja avaa uusia mahdollisuuksia liikenteen tilastojen kehittämiselle yhteistyössä muiden liikenteen toimijoiden kanssa”, sanoo hankkeen ohjauksessa mukana ollut Tilastokeskuksen tietopalvelujohtaja Hannele Orjala.

Traficomista Tilastokeskukseen siirtyviä virallisia tilastoja ovat kauppalaivaston, kotimaan vesiliikenteen ja ulkomaan meriliikenteen tilastot sekä rautatietilasto ja tietilasto. Kanavaliikennetilaston tiedot julkaistaan jatkossa osana sekä ulkomaan meriliikenteen että kotimaan vesiliikenteen tilastoa. Uutena liikennealan säännöllisenä tilastona aletaan julkaista ilmaliikennetilastoa.

”Virallisten liikennetilastojen keskittäminen yhteen paikkaan palvelee tilastojen käyttäjiä. Virallisten tilastojen siirron jälkeen Traficomiin jää kuitenkin vielä reilusti meidän omiin rekistereihimme perustuvaa tilastotuotantoa, joten teemme jatkossakin kiinteää yhteistyötä myös täällä saralla”, sanoo johtaja Pietari Pentinsaari Traficomista.

Liikennetilastojen tietopalvelu siirtyy Tilastokeskukseen

Tilastokeskus julkaisee siirtyvien tilastojen vuositiedot tilastovuodesta 2019 lähtien ja kuukausittaiset tiedot tilastovuodesta 2020 lähtien. Kaikki liikennealan tilastotiedot julkaistaan Tilastokeskuksen verkkosivuilla tilastojulkistuksina ja Statfin-tietokantapalvelussa julkaistavina tietokantataulukoina. Tilastojen julkaisuajankohdat löytyvät tilastojen julkistamiskalenterista.

”Tilastojen tilastotaulukot ovat jatkossa saatavilla Tilastokeskuksen Statfin-tietokannassa, joka mahdollistaa aineistojen monipuolisemman käytön. Taulukoista voi tehdä haluamansa valinnat, muuttaa taulukon tiedot kuvioksi tai viedä tiedot ulkoiseen sovellukseen. Tietoja voi käyttää myös rajapinnan kautta”, kertoo tilastojen keskittämisprojektin tuoteomistaja yliaktuaari Matti Kokkonen Tilastokeskuksesta.

Tilastokeskus vastaa jatkossa virallisten liikennetilastojen tietopalvelusta ja kansainvälisistä tietotoimituksista. Väylävirastolle aiemmin tilastointipalveluna tuotettujen tieliikenteen suoritelaskennan sekä tieliikenneonnettomuustietojen tarkastuspalvelun vastuu siirtyy Tilastokeskukseen. Traficom jatkaa omiin rekistereihinsä perustuvien tilastojen julkaisua. Myös Traficomin tilastotietokanta on edelleen käytössä.

Siirtyvistä tilastoista julkaistaan ensimmäisenä Tilastokeskuksen sivuilla kauppalaivastotilaston tiedot 20.2.2020.

Lisätietoja:
Tilastokeskuksen tietopalvelujohtaja Hannele Orjala p. 029 551 3582
Liikenne ja viestintävirasto Traficomin johtaja Pietari Pentinsaari p. 029 534 5233
Yliaktuaari Matti Kokkonen, Tilastokeskus, p. 029 551 3770