Nyheter 20.2.2020

Trafikstatistiken koncentreras till Statistikcentralen

Statistikcentralen börjar under år 2020 publicera flera officiella trafikstatistikgrenar som tidigare publicerats av Trafik- och kommunikationsverket Traficom. Den officiella statistikföringen av trafiken koncentreras till Statistikcentralen på beslut av Traficom, Trafikledsverket och Statistikcentralen.

”Det är tydligare för användaren av statistiken att en hel mängd statistiska uppgifter som gäller trafik fås via en och samma webbtjänst. Koncentreringen gör också produktionen av statistiken mer enhetlig samtidigt som den effektiverar den och öppnar nya möjligheter för utveckling av trafikstatistiken tillsammans med övriga trafikaktörer”, säger direktören för Statistikcentralens informationstjänst Hannele Orjala som deltagit i styrningen av projektet.

De officiella statistikgrenar som övergår från Traficom till Statistikcentralen omfattar statistik över handelsflottan, inrikes sjötrafik och utrikes sjöfart samt järnvägsstatistik och statistik över vägtrafik. Uppgifterna i statistiken över kanaltrafiken publiceras i fortsättningen som en del av statistiken över både utrikes sjöfart och inrikes sjötrafik. En helt ny regelbunden statistikgren inom trafiksektorn, dvs. flygtrafikstatistik, börjar dessutom publiceras.

”Att koncentrera de officiella statistikgrenarna till ett och samma ställe gagnar statistikanvändarna. Efter överföringen av de officiella statistikgrenarna blir det dock kvar på Traficom en hel del statistisk produktion som baserar sig på våra egna register, så vi kommer också i fortsättningen att bedriva ett intensivt samarbete även på det här området”, säger direktör Pietari Pentinsaari vid Traficom.

Informationstjänsten för trafikstatistiken övergår till Statistikcentralen

Statistikcentralen publicerar årsuppgifterna för de statistikgrenar som övergår från Traficom fr.o.m. statistikåret 2019 och de månatliga uppgifterna från statistikåret 2020. Alla statistikuppgifter inom trafikområdet publiceras på Statistikcentralens webbplats i form av statistiska offentliggöranden och databastabeller i Statfin-databastjänsten. Datum för offentliggörandena av statistiken finns i publiceringskalendern.

”Statistikgrenarnas statistiktabeller finns framöver tillgängliga i Statistikcentralens Statfin-databas, vilket möjliggör en mångsidig användning av materialet. I tabellerna kan man själv göra val, ändra uppgifterna i tabellen till figurer eller föra över uppgifterna till en extern tillämpning. Uppgifterna kan också användas via gränssnittet”, uppger Statistikcentralens överaktuarie Matti Kokkonen som är produktägare i projektet.

Statistikcentralen ansvarar i fortsättningen för informationstjänsten för den officiella trafikstatistiken och internationella dataleveranser. Ansvaret för beräkningen av vägtrafikarbetet som tidigare gjorts som en statistikföringstjänst för Trafikledsverket samt för kontrolltjänsten för uppgifterna om vägtrafikolyckor övergår till Statistikcentralen. Traficom publicerar också i fortsättningen statistik som baserar sig på de egna registren. Också Traficoms statistikdatabas är fortfarande i bruk.

Av de trafikstatistikgrenar som övergår från Traficom publiceras på Statistikcentralens webbplats allra först uppgifterna från statistiken över handelsflottan 20.2.2020.

Förfrågningar:
Hannele Orjala, direktör för informationstjänst, Statistikcentralen, tfn 029 551 3582
Pietari Pentinsaari, direktör, Trafik och kommunikationsverket Traficom, tfn 029 534 5233
Överaktuarie Matti Kokkonen, Statistikcentralen, tfn 029 551 3770