Uutisia 3.4.2023

Mitä indeksit kertovat talouden tilanteesta?

Tuotteiden ja palveluiden hinnoissa tapahtuvat muutokset kiinnostavat tällä hetkellä jokaista kuluttajaa. Tilasto-oppaiden sarjassa on julkaistu uusi Indeksit tutuksi -opas. Ajankohtaisen oppaan tarkoituksena on auttaa ymmärtämään talouden ilmiöitä kuten hinnanmuutoksia ja suhdannevaihteluita. 

Indeksioppaassa perehdytään erilaisiin indekseihin ja niiden käyttöön. Konkreettisten laskentaesimerkkien avulla jokainen voi myös itse oppia laskemaan indeksejä omiin tarkoituksiin kuten vuokran tarkistamiseen tai indeksien käyttöön sopimuksissa. 

Indeksit tutuksi -opas on tarkoitettu kaikille tilastoista ja tilastotiedosta kiinnostuneille. Oppaat ovat avoimia ja maksuttomia.  

Indeksit tutuksi -opas