Uutisia 23.3.2021

Päätoimialojen liikevaihtoennakko siirtyy osaksi virallisia tilastoja

Suhdanteita kuvaavaa päätoimialojen liikevaihtoennakkoa on julkaistu kokeellisena tilastona vuoden 2019 elokuusta saakka. Maaliskuusta lähtien päätoimialan liikevaihtoennakko siirretään osaksi virallisia tilastojulkaisuja.

Päätoimialojen liikevaihtoennakko julkaistaan jatkossa teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen liikevaihtokuvaajien sivuilla. Tilastotiedot julkaistaan noin 30 päivän viiveellä helmikuun 2021 tiedoista alkaen.

Suhdannekuvaajien tuotantoa pyritään nopeuttamaan, koska toimialoista tarvitaan yhä ajantasaisempaa tietoa. Päätoimialojen liikevaihtoennakon tilastotiedot julkaistiin aluksi kokeellisina, koska mallien toimivuutta ja laatua oli ehditty testaamaan suhteellisen lyhyen aikaa. Julkaisemalla tilastot kokeellisina keräsimme kokemuksia tuotantoprosessin sujuvuudesta, mikroaineistojen koneellisesta käsittelystä sekä estimoinnin toimivuudesta. Hyvien tuloksien perusteella päätoimialojen liikevaihtoennakko voidaan siirtää osaksi virallisia tilastoja.

Estimointimenetelmiä jatkokehitetään Tilastokeskuksessa edelleen ja tulosten laatua seurataan. Tavoitteena on julkaista kokeellisena tilastona liikevaihtotietoja noin 20 päivän viiveellä vielä tämän vuoden aikana. Tämän kokeellisen tilaston kehittäminen on työn alla ja sen julkaisemisesta tiedotetaan myöhemmin lisää.

Lisätietoja: yliaktuaari Joni Heikkinen p. 029 551 3593