Uutisia 26.8.2022

Palkansaajien reaaliansiot laskivat huhti-kesäkuussa 4,6 % – eniten ansiot laskivat kuntasektorilla

Kuluttajahintojen kiihtynyt nousuvauhti on heikentänyt palkansaajien reaaliansioiden kehitystä selvästi tämän vuoden aikana. Huhti-kesäkuussa reaaliansiot laskivat 4,6 % viime vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Vuosien 2010–2022 aikana reaaliansioiden huippu saavutettiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä, jolloin reaaliansiot olivat keskimäärin 6,4 % suuremmat kuin vuonna 2010. Tämän jälkeen hintojen nousu on ollut selvästi nopeampaa kuin nimellisansioiden nousu. Tämän vuoden toisella neljänneksellä reaaliansiot olivat enää 1,6 % suuremmat kuin vuonna 2010.

Heikointa kehitys oli huhti-toukokuussa kuntasektorilla, jossa reaaliansiot putosivat suurin piirtein vuoden 2010 tasolle.

”Kuntasektorilla sopimuskorotusten vaikutus ansiotason kehitykseen on ollut 2010-luvulla yhtä suuri kuin yksityisellä sektorilla ja valtiolla. Yksityisellä sektorilla ja valtiolla palkkaliukumat ovat kuitenkin nostaneet ansiotasoa kuntasektoria enemmän, mikä näkyy myös reaaliansioiden kehityksessä”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Jukka Tapio.

Viivakuvio palkansaajien reaaliansioiden kehittymisestä työantajasektoreittain vuodesta 2010 vuoteen 2022 neljännesvuosittain tarkasteltuna. Kuviossa perusvuotena on 2010, jonka indeksipistelukujen keskiarvo on 100. Keskimääräinen reaalisen ansiotason huippu saavutettiin vuoden 2021 toisella neljänneksellä, jolloin kaikkien palkansaajien pisteluku oli 106,4. Tämän vuoden toisella neljänneksellä se oli enää 101,6. Heikointa kehitys oli kuntasektorilla, jossa vuoden 2022 toisella neljänneksellä pudottiin suunnilleen vuoden 2010 tasolle. Lähde: Tilastokeskus, ansiotasoindeksi.

Kuntasektorin reaaliansioiden jyrkkään laskuun vaikutti myös se, että kunnissa on tänä vuonna maksettu sopimuskorotuksia myöhemmin kuin vuonna 2021. Kuntasektorilla pudottiin vuoden 2010 tasolle myös vuonna 2017, jolloin kilpailukykysopimus alensi julkisen sektorin ansiotasoa kolmeksi vuodeksi.

Palkansaajien ostovoimaan vaikuttavat myös tuloveroasteen muutokset. ”Tekemämme vertailu ei sisällä verotuksessa tapahtuneita muutoksia, joten käteen jäävien ansiotulojen ostovoiman kehitys on voinut jonkin verran poiketa nimellisansioiden reaalikehityksestä”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Harri Nummila muistuttaa.

Kokoaikaisten palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2022 huhti-kesäkuussa 2,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Yksityisen sektorin johtajien ansiot nousseet eniten

Tilastokeskus on laskenut vuodesta 2010 lähtien indeksiä, jossa ansiokehitys lasketaan erikseen ammattirakenteen pääluokille. Luokkia on kymmenen. Vuodesta 2010 vuoteen 2021 eniten ovat nousseet yksityisen sektorin johtajien ansiot, 38 %. Kuntasektorin johtajien ansiot kasvoivat samana aikana 26 %. Seuraavaksi eniten nousivat yksityisen sektorin erityisasiantuntijoiden ja asiantuntijoiden ansiot, 23 %.

”Ammattiluokittaiseen keskiansiokehitykseen on voinut vaikuttaa ammattiluokituksen menetelmissä tapahtuneet muutokset. Esimerkiksi tarkennukset johtajien luokittelussa on vaikuttanut johtajien määrän supistumiseen yksityisellä sektorilla ja kuntasektorilla, minkä vuoksi jäljelle jääneiden johtajien keskiansio on voinut muodostua suuremmaksi”, Jukka Tapio huomauttaa.

Myös valtiolla johtajien osuus on supistunut, mutta se ei ole näkynyt nopeutuneena ansiokehityksenä verrattuna muihin ammattiluokkiin. Valtiolla ansiot nousivat vuodesta 2010 vuoteen 2021 eniten toimihenkilöillä ja palvelutyöntekijöillä (23 %) ja vähiten johtajilla (19 %).

Vuoden 2022 ansiotasoindeksit ovat ennakollisia, ja ne perustuvat arvioihin sopimusvaikutuksista ja palkkaliukumista.

Lisätietoja: 
Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2022, 2. vuosineljännes, katsaus 
Yliaktuaari Jukka Tapio, p. 029 551 3429
Yliaktuaari Harri Nummila, p. 029 551 3235