Uutisia 23.2.2023

Taloustietoa verkkolaskuilta tilastoihin 

Tilastokeskus ryhtyy testaamaan menetelmää, jolla yrityksille tehtäviä kyselyitä voitaisiin korvata suoraan yritysten järjestelmistä saatavalla tiedolla. Tämä keventäisi yritysten viranomaisraportointia ja parantaisi samalla taloustilastojen laatua.  

”Nykyisten suorien yritystiedonkeruiden osittainenkin korvaaminen automaattisesti yritysten tai operaattorien järjestelmistä saatavalla tiedolla vähentäisi yritysten tiedonantorasitetta. Yhtenä osana tällaista aineistoa olisivat erilaiset standardimuotoiset digitaaliset tositteet kuten verkkolaskut, eKuitit ja muut liiketoiminta-asiakirjat”, sanoo yliaktuaari Mika Lassander Tilastokeskuksesta.

Automaation ja uusien tietolähteiden avulla tietoa saataisiin nopeammin, kattavammin ja tarvittaessa tiheämmin kuin yrityksille suunnatuilla kyselyillä. Tämä mahdollistaisi parempia taloustietoja valtionhallinnon, tutkijoiden ja muiden taloustilastoja hyödyntävien toimijoiden käyttöön. 

”Muun muassa yritystilastot, inflaatiolaskelmat, kansantalouden tilinpito ja hinta- ja kulutustilastot tarkentuisivat entisestään. Yritysten rasitteen vähenemisen lisäksi digitaalisen aineiston tuomat automaatiomahdollisuudet alentaisivat myös Tilastokeskuksen aineistonkäsittelykustannuksia”, Lassander toteaa. 

Kokeilu toteutetaan osana Yrityksen digitalous-hanketta, yhteistyössä Tilastokeskuksen, Valtiokonttorin, Verohallinnon ja kumppaneina toimivien yritysten ja verkkolaskuoperaattoreiden kanssa. 

Kokeilu käynnistyy maalis-huhtikuussa 2023. 

Lisätietoja: yliaktuaari Mika Lassander, mika.lassander@stat.fi