Uutisia 2.3.2023

Tilastojulistekilpailuun osallistui yli 500 nuorta, voittajat valittu

Kansainvälisen tilastojulistekilpailun Suomen finaali on ratkennut. Yläkoulusarjan voittajajoukkue tulee Nöykkiön koulusta Espoosta ja ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoiden sarjan voittaja Helsingin yliopistosta.

Kilpailun tavoitteena on vahvistaa nuorten tilastojen lukutaitoa sekä ymmärrystä tilastotiedon merkityksestä elämän eri osa-alueilla. Tehtävänä oli tehdä tilastollinen tutkimus ja esittää sen tulokset tilastojulisteessa. Tällä kertaa kilpailun aihe oli vapaavalintainen.

Suomessa kilpailuun ilmoittautui 21 oppilaitosta, ja opettajien ilmoituksien mukaan yli 500 oppilasta harjoitteli julisteiden tekemistä. Töiden palautuksia saatiin 15 oppilaitokselta. 

Kansallisessa loppukilpailussa parhaimmistoon nousivat seuraavat työt:  

Yläkoulusarja:


Ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden ja kandivaiheen yliopisto-opiskelijoiden sarja: 

Raati päätti tällä kertaa olla jakamatta lukiosarjan palkintoja. 

Tänä vuonna arvioitavana oli aiempaa vähemmän julisteita, mikä heijastui myös kilpailun tasoon. 

”Parhaimmat työt olivat visuaalisesti kohtalaisen eheitä ja tietosisällöltään varsin kattavia. Myös tilastokuvioiden käyttö oli monipuolista”, sanoo ryhmäpäällikkö Reija Helenius Tilastokeskuksesta.

”Myönteistä oli, että monissa julisteissa oli tehty omaa tiedonhankintaa ja pienimuotoisia kyselytutkimuksia. Parhaissa töissä myös arvioitiin tulosten luotettavuutta ja esitettiin jatkotutkimusehdotuksia.”

Voittajajulisteet jatkavat kansainväliseen loppukilpailuun

Suomen kilpailun ensimmäisen sijan saaneet julisteet käännetään englanniksi ja toimitetaan kansainväliseen loppukilpailuun, jonka voittajat valitaan Maailman tilastokongressissa Kanadassa heinäkuussa.

Suomen kansallisen kilpailun järjestävät yhteistyössä Tilastokeskus, Matemaattisten aineiden opettajien liitto MAOL ry ja Suomen Tilastoseura ry. Kansainvälisen kilpailun järjestää tilastojen lukutaitoa kansainvälisesti edistävä ISLP-projekti (International Statistical Literacy Project), joka toimii IASE:n (International Association of Statistical Education) alaisuudessa.

Lisätietoja:
ryhmäpäällikkö, ISLP Director Reija Helenius p. 029 551 3677 
tietopalvelusuunnittelija Jaana Kesti p. 029 551 2267
sähköposti: etunimi.sukunimi@stat.fi