Uutisia 5.6.2023

Tutkijapalveluiden asiakkaat tyytyväisiä aineistoihin

Tutkijapalveluiden asiakkaille tehdyn kyselyn mukaan yli 70 prosenttia vastaajista pitää valmisaineistovalikoiman laajuutta ja sisältöä erittäin tai melko hyvänä. Aineistot ovat vastanneet odotuksia ja tutkimuksen tarpeita erittäin tai melko hyvin yli 80 prosentilla vastaajista.

Tilastokeskuksen tutkijapalvelut tarjoavat mikroaineistoja eli yksikkötason aineistoja maksullisena palveluna tieteellisiin tutkimuksiin ja tilastollisiin selvityksiin. Mikroaineistoja on saatavana valmisaineistoina sekä tutkimustarpeen mukaan räätälöitynä.  Aineistojen luovuttamiseen haetaan käyttölupa, ja aineistoja käytetään tietoturvallisen FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kautta. 

Kaikkiaan asiakkaat ovat melko tyytyväisiä tutkijapalveluiden toimintaan. Eniten kehitettävää on hakuprosessissa ja FIONA-etäkäyttöjärjestelmän käytön sujuvuudessa. Lupapalvelun sujuvuutta pitää erittäin tai melko hyvänä noin puolet vastaajista. 

Kyselyn vastaajat esittivät myös kehittämistoiveita tutkijapalveluiden toimintaan.  Palautteissa toivottiin esimerkiksi enemmän aineisto- ja muuttujakuvauksia sekä lisää laskentatehoa ja muistia FIONA-etäkäyttöjärjestelmään. Toimeksiantoprosessin ongelmaksi mainittiin erityisesti sen kesto, ja prosessin kulusta toivottiin tiiviimpää yhteydenpitoa. 

"Saamme asiakaspalautteesta erittäin tärkeää tietoa siitä, miten voimme kehittää palvelua niin, että siitä saadaan eniten hyötyä käyttäjille. Tänä vuonna asiakaskyselyssä nousi esille muun muassa viestinnän tehostaminen käyttölupaprosessin aikana, sekä toive saada tietoa Tilastokeskuksen aineistoista. Näiden ehdotusten perusteella voimme tehdä konkreettisia muutoksia toimintaamme", sanoo ryhmäpäällikkö Ville Koskinen.

Keräsimme kyselyllä lisäksi toiveita mahdollisista uusista valmisaineistoista. Eniten mainintoja saivat Tilastokeskuksen aineistoista tulonjakotilaston pohja-aineistot ja ulkopuolisista aineistoista Kelan tiedot. 

Tutkijapalveluiden asiakaskysely lähetettiin asiakkaillemme maaliskuun 2023 lopussa. Kysely lähetettiin kaikille asiakkaillemme, joilla on voimassa oleva käyttölupa Tilastokeskuksen yksikkötason aineistoihin.  Vastauksia tuli 303 kappaletta ja vastausprosentti oli noin 12,5.

Tutustu mikroaineistoihin

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Satu Päkkilä p. 029 551 3333