Uutisia 7.6.2022

Työmarkkinatilastojen muutokset täsmentyvät

Hyvinvointialueet tulevat Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoinnin piiriin vuodesta 2023 alkaen, mikä aiheuttaa muutoksia tiedonkeruisiin, tietojärjestelmiin ja tilastojulkaisuihin.  Ensimmäiset merkittävät muutokset koskevat hyvinvointialueiden toimipaikkojen ja työvoimakustannustietojen keruuta sekä avoimet työpaikat -tilastoa. Tietoja tullaan julkaisemaan sekä koko paikallishallinnon tasolla että osassa tilastoja eritellysti kunta- ja hyvinvointialuesektoreilta.

Hyvinvointialueet mukaan tiedonkeruisiin heti vuoden 2023 alusta

Tiedot hyvinvointialueiden toimipaikkarakenteesta kerätään vuoden 2023 alussa Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimipaikkatiedustelussa. Tiedot pyritään saamaan tammikuun kuluessa. Keruun aikataulu sekä tietojen koostaminen Tilastokeskukselle voi olla haasteellista hyvinvointialueille. Kerätyt toimipaikkatiedot toimivat pohjakehikkona muille tiedonkeruille ja tilastoinnille, minkä vuoksi tietoja tarvitaan heti alkuvuonna.  

Tilastokeskus kerää hyvinvointialueiden työvoimakustannustietoja huhtikuun 2023 alusta alkaen osana julkisen alan tiedonkeruuta. Keruu koskee ensimmäistä neljännestä.  Tietoja julkistetaan ensimmäistä kertaa uudistettuna kesällä 2023. Indeksi aiotaan julkistaa koko paikallishallinnon tasolla, jolloin kuntasektorin ja hyvinvointialueiden tiedot sisältyvät samaan indeksiin.  

Avoimet työpaikat -tilastoon kerätään tietoja toimipaikoilla auki olevista työpaikoista. Hyvinvointialueiden toimipaikkoja tulee tiedonkeruun otokseen maaliskuun alusta 2023 alkaen, jolloin kerätään 1.3. tilanteen mukaisia tietoja. Jotta tiedonkeruun otos voidaan kohdistaa oikeille toimipaikoille ja tietoja kerätä, on toimipaikkoja koskevien pohjatietojen oltava kunnossa. Tiedonkeruussa samat toimipaikat ovat mukana kahtena peräkkäisenä vuonna. Siksi vuoden 2023 keruissa on myös sellaisia toimipaikkoja, jotka edellisellä kierroksella kuuluivat kuntasektorille.

Hyvinvointialueiden palkkatilastoja julkaistaan ensi kerran keväällä 2024

Hyvinvointialueiden palkkatietoja kerätään marraskuusta 2023 alkaen samalla tietosisällöllä ja aikataululla kuin kuntasektorin palkkojen osalta on kerätty. Tilastokeskus julkistaa hyvinvointialueiden palkkatietoja keväällä 2024 yhdessä kuntasektorin palkkojen kanssa. Tietoja julkaistaan sekä koko paikallishallinnon tasolla, mutta myös kunnista ja kuntayhtymistä sekä hyvinvointialueilta eritellysti.

Kerättyjä palkkatietoja käytetään myös muiden tilastojen, kuten palkkarakennetilaston ja ansiotasoindeksin muodostamiseen. Ensimmäinen uudenlainen ansiotasoindeksi on määrä julkistaa toukokuussa 2024. Tiedot perustuvat tuolloin toteutuneeseen ansiokehitykseen vuodelta 2023 sekä ensimmäisen neljänneksen 2024 ennakkotietoon. Vuoden 2023 indeksejä ei ole suunnitelmissa julkaista tätä ennen, koska toteutuneita ansiotietoja ei ole käytettävissä ennen toukokuun 2024 julkistusta. Tilastokeskus aikoo julkistaa ansiotasoindeksiä sekä koko paikallishallinnosta, mutta myös kunta-alan sekä hyvinvointialueiden tasolla.

Helsingin kaupunki vastaa jatkossakin sote- ja pelastusalan toimintojen järjestämisestä. Myös tilastoissa Helsingin sote- ja pelastusalan tiedot määrittyvät kuntasektorin tietoihin. Hyvinvointialueiden tilastotiedot eivät siten kuvaa koko maan tasoista sote- ja pelastusalan toimintaa.  Tilastoja tullaan julkistamaan koko paikallishallinnon tasolla, jolloin esimerkiksi sote- ja pelastusalan tiedot koko maan osalta saadaan toimialan perusteella. Ansiotasoindeksin osalta indeksi niin ikään kuvaa vain hyvinvointialuehallinnon ansioiden kehitystä, ei sote- ja pelastusalan ansioiden kehittymistä.  

Työmarkkinatilastoissa virallinen sektoriluokitus käyttöön

Vuoden 2023 palkkatilastoinnissa siirrytään käyttämään virallista sektoriluokitusta työmarkkinapohjaisen luokittelun sijaan. Tämä tuo hyvinvointialueiden tulon lisäksi joitain muita muutoksia siihen, mille sektorille eri toimijat tilastossa määritellään. Esimerkiksi yliopistot ja valtion osakeyhtiöt tulevat osaksi valtion palkkatilastoa. Uudistusten myötä vertailtavuus aiempien vuosien tietoihin katkeaa.

Muissa tilastoissa hyvinvointialueet ja niiden palkansaajat tulevat osaksi tilastoja ilman erillisiä toimenpiteitä. Esimerkiksi työssäkäyntitilaston pohja poimitaan jatkossakin tulorekisteristä. Työssäkäyntitilastosta tuotetaan työpaikka- ja pendelöintitietoja. Työpaikkojen sijaintitiedot perustuvat toimipaikkakeruuaineistoon, ja Tilastokeskukselle ilmoitettujen tietojen laatu vaikuttaa suoraan palvelujen, kuten Ruututietokannan käytettävyyteen ja hyödynnettävyyteen. Väestön työssäkäynti- ja työpaikkatietoja käytetään myös laajasti Tilastokeskuksen tutkijapalvelujen kautta.

Tilastokeskuksella on tilastotuotannon muutoksia varten perustettu laaja sote-hanke, jonka toiminta jatkuu kesäkuuhun 2024 asti. Hanke kokoaa yhteen tilastointia koskevat vaikutukset. Aiheesta löytyy lisätietoja hankkeen sivuilta.

Lisätietoja: Yliaktuaari Heli Udd (työmarkkinatilastojen muutokset -projekti), p. 029 551 3522, heli.udd@stat.fi