Uutisia 10.1.2023

Uusi sektoriluokitus tuli voimaan vuoden alussa

Hyvinvointialueiden varsinainen toiminta on käynnistynyt 1.1.2023, ja sen myötä uusi sektoriluokitus on astunut voimaan. Sektoriluokituksen muutos koskee Julkisyhteisöt-sektoria, jossa hyvinvointialueet luokitellaan Paikallishallinnon alasektorille. 

Paikallishallinto-sektorin rakenne muuttunut

Sektoriluokitus 2023 korvaa edellisen Sektoriluokitus 2012 –luokitusstandardin. Sektoriluokitus perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) määrittelemään luokitusrakenteeseen.  

Uudessa luokituksessa Paikallishallinto-sektoriin on muodostettu uusi rakenne hyvinvointialueiden tuomien kansallisten luokittelutarpeiden myötä. Uutta Paikallishallinto-sektorissa on välitasojen käyttöönotto, joiden avulla tilastoissa voidaan tarjota kokonaiskuva erikseen hyvinvointialueista sekä kuntakokonaisuudesta. Uudistuksessa ei ole muutettu muiden sektoriluokkien sisältöä. 

Uudessa sektoriluokituksessa numerotasot tarkentuvat

Uudessa sektoriluokituksessa paikallishallinto on tarkentunut kuusinumerotason luokkiin. 

Paikallishallintosektorille (S.1313) on muodostettu kaksi uutta viisinumerovälitasoa (S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S.13132 Hyvinvointialuehallinto), joiden alle on luotu yhteensä seitsemän tarkentavaa kuusinumerotasoa. Hyvinvointialuehallinto jakautuu hyvinvointialueisiin, hyvinvointiyhtymiin sekä muihin hyvinvointialuehallinnon yksiköihin. Aiemmin paikallishallintoon kuuluneet alaluokat ovat sen sijaan pysyneet sisällöltään muuttumattomina aiempaan luokitusstandardiin nähden, vaikka kooditus on muuttunut.

Uusi Sektoriluokitus 2023 määritelmineen on saatavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta. Luokitus sisältää nimikkeistön (koodit ja luokkien nimet) ja luokkien määritelmät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Mikä on sektoriluokitus? 

Sektoriluokitus on talous- ja yhteiskuntatilastoissa sovellettava perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin.

Sektoriluokitus 2023 löytyy myös Koodistot-palvelusta

Lisätietoja: Teemu Koskiniemi p. 0295 513 467, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi