Uutisia 12.10.2023

Vuokra-asumisen yleistyminen hidastui vuonna 2022

Vuoden 2022 lopussa vuokralla asui noin 998 000 asuntokuntaa, joissa oli asukkaita 1 547 000, kertoo Tilastokeskuksen asunnot ja asuinolot -tilasto. Vuokralla asuvien asuntokuntien määrä kasvoi vuodessa noin 14 000:lla, mikä on vähiten sitten vuoden 2013. Suomalaiset eivät siis ryhtyneet laajasti siirtymään vuokra-asumiseen viime vuonna, vaikka niin osakeasuntojen kuin kiinteistöjenkin kauppamäärät laskivat selvästi muun muassa asuntolainojen korkojen noustessa.

”Muutokset ovat tällaisessa kaikki asuntokunnat kattavassa tilastossa tyypillisesti hitaita. Silloinkin kun markkinoilla tapahtuu käänteitä, ne näkyvät vuokra- ja omistusasumisen jakaumassa usein vasta viiveellä”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Mika Ronkainen.

Vuokralla asui 35 % kaikista asuntokunnista, eli sama osuus kuin vuonna 2021. Vuodesta 2010 osuus on kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä. Omistusasujien osuus oli 61 % ja lopuilla kolmella prosentilla asunnon hallintaperuste oli jokin muu, kuten asumisoikeusasunto.

Vuokra-asuminen on muita väestöryhmiä yleisempää nuorilla ja yksinasuvilla. Alle 30-vuotiaiden asuntokunnista 81 prosenttia asui vuokralla vuonna 2022, yksinasuvista taas 51 %.

Lisätietoa: 

Tiedote: Asunnot ja asuinolot 2022, vuokra- ja omistusasuminen
Yliaktuaari Mika Ronkainen, p. 029 5513425