Begrepp
Konsumenternas bedömning av ekonomin


I konsumentbarometern ingår frågor om konsumenternas bedömning av vissa frågor i anslutning till ekonomin.

Indikatorerna som gäller individer konstrueras med hjälp av följande frågor:
- konsumentens bedömning av utvecklingen av hela landets ekonomi och den egna ekonomiska situationen samt utvecklingen av konsumentpriserna det senaste och närmaste året.
- konsumentens bedömning av utvecklingen av arbetslösheten de närmaste 12 månadern.
- konsumentens bedömning av hur fördelaktigt det är att göra inköp, spara och ta lån vid intervjutidpunkten
- konsumentens bedömning av sina utgifter för kapitalvaror under det kommande året jämfört med det gångna året.

Statistikenheten är den individuella konsumenten och mätenheten "antal procent av konsumenterna".

Indikatorer som gäller hushåll konstrueras med hjälp av följande fråga:
- konsumentens bedömning av hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.

Statistikenheten är hushållet och mätenheten "antal procent av hushållen".Statistikgrenar där definitionen förekommer

Ämnesområde

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • EU

Jaa