Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Publicerad: 18.12.2015

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 2,5 procent i november från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 2,5 procent från november år 2014 till november år 2015. Årsförändringen varierade efter delindex från -17,2 procent för beläggningar till 1,7 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, november 2015

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 109,1 -2,5
Geokonstruktioner 110,6 1,7
Markkonstruktioner 111,4 -1,0
Bergkonstruktioner 114,8 0,7
Beläggningar 92,6 -17,2
Kommunaltekniska system 111,8 0,1
Betongkonstruktioner 114,7 0,4
Tekniska och andra system 105,6 -0,7
Krossarbeten 1) 109,2 -1,8
Vägunderhåll 1) 112,2 -0,3
Gatuunderhåll 1) 112,0 -0,6
Banunderhåll 1) 111,0 -0,5
Underhåll, totalt 1) 111,8 -0,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/11/maku_2015_11_2015-12-18_tie_001_sv.html