Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, december

Publicerad: 25.1.2016

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen sjönk med 1,7 procent i december från året innan

Enligt Statistikcentralen sjönk kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,7 procent från december år 2014 till december år 2015. Årsförändringen varierade efter delindex från -12,4 procent för beläggningar till 1,7 procent för geokonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, december 2015

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 108,9 -1,7
Geokonstruktioner 110,2 1,7
Markkonstruktioner 110,9 -0,8
Bergkonstruktioner 114,7 0,7
Beläggningar 94,1 -12,4
Kommunaltekniska system 111,1 0,5
Betongkonstruktioner 114,6 0,6
Tekniska och andra system 105,3 -0,7
Krossarbeten 1) 107,7 -1,5
Vägunderhåll 1) 112,1 -0,1
Gatuunderhåll 1) 111,7 -0,3
Banunderhåll 1) 110,4 -0,2
Underhåll, totalt 1) 111,6 -0,2
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (200,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 25.01.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. december 2015. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2015/12/maku_2015_12_2016-01-25_tie_001_sv.html