Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, augusti

Publicerad: 23.4.2018

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen steg med 1,1 procent i mars från året innan

Enligt Statistikcentralen steg kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,1 procent från mars år 2017 till mars år 2018. Årsförändringen varierade efter delindex från 0,4 procent för beläggningar till 1,9 procent för geokonstruktioner och kommunaltekniska system.

Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, mars 2018

Index 2015=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,6 1,1
Geokonstruktioner 103,5 1,9
Markkonstruktioner 100,0 0,7
Bergkonstruktioner 101,4 1,5
Beläggningar 110,3 0,4
Kommunaltekniska system 102,4 1,9
Betongkonstruktioner 103,0 1,3
Tekniska och andra system 100,8 0,7
Krossarbeten 1) 103,0 2,8
Vägunderhåll 1) 100,4 0,7
Gatuunderhåll 1) 101,6 1,7
Banunderhåll 1) 101,9 1,9
Underhåll, totalt 1) 101,2 1,4
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (220,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 23.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. mars 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/03/maku_2018_03_2018-04-23_tie_001_sv.html