Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2020, 3:e kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2006, 2:a kvartalet

2006
2:a kvartalet
Offentliggöranden