Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2020, oktober

Publicerad: 25.10.2016

Finlands folkmängd för första gången närmare sex än fem miljoner

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd i slutet av september 2016 för första gången närmare sex än fem miljoner. Folkmängden uppgick till 5 501 043 personer i slutet av september. Den passerade 5-miljonersgränsen i januari 1991. Innan dess passerades en miljongräns år 1950. Innan gränsen på 4,5 miljoner överskreds år 1962 var befolkningstillväxten klart snabbare under ett par årtionden än den varit under de senaste decennierna. Tremiljonersgränsen sprängdes år 1912.

Folkmängden i Finland 1895–2016

Folkmängden i Finland 1895–2016
*) Förhandsuppgift i år 2016

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (262,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 25.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2016/09/vamuu_2016_09_2016-10-25_tie_001_sv.html