Tiedote 19.1.2005

Liikennerikokset lisääntyivät vuonna 2004

Poliisin tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2004 kaikkiaan 784 000 rikosta, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Rikoslakia vastaan tehtyjä rikoksia ilmeni 537 000, mikä on 1 200 tapausta enemmän kuin vuonna 2003. Rikoslain ulkopuolisia rikoksia poliisi kirjasi 247 000. Näistä valtaosa, 219 000, oli liikennerikkomuksia. Päihtymyksen takia säilöönotettuja oli 106 000, 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Säilöönottojen määrä oli yhtä suuri kuin 1990-luvun alussa.

Törkeät rattijuopumukset lisääntyivät 9 prosenttia ja muut rattijuopumukset 10 prosenttia. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 27 000 eli 2 300 tapausta enemmän kuin vuonna 2003. Määrä on suurin sitten 1990-luvun alun.

Törkeiksi liikenneturvallisuuden vaarantamisiksi luettavat nopeusrajoitusten rikkomiset lisääntyivät 17 prosenttia. Niitä tuli ilmi 3 100. Kaikkiaan poliisi rekisteröi ylinopeuksia 186 000 eli 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Omaisuusrikokset vähenivät

Omaisuusrikoksia poliisin tietoon tuli yhteensä 271 000, 16 000 tapausta eli 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003. Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 19 000, mikä on 12 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Myös moottoriajoneuvoihin kohdistuneet murrot vähenivät. Niitä tuli ilmi 28 000, mikä on 19 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Asuntomurtoja ilmoitettiin poliisille 7 900 eli 8 prosenttia enemmän ja liikemurtoja 5 100, 19 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikkiaan murtoja tuli poliisin tietoon 59 000, mikä on 15 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Varkausrikoksia tuli poliisin tietoon 162 000. Määrä oli 8 prosenttia pienempi kuin vuonna 2003.

Törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät

Törkeitä pahoinpitelyjä tuli ilmi 2 300. Ne lisääntyivät edellisvuodesta 5 prosenttia. Kaikkiaan pahoinpitelyrikoksia tuli poliisin tietoon 30 000, mikä on 3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003.

Tappoja, murhia ja surmia tuli ilmi 148. Ajanjaksolla 1994-2003 niitä oli keskimäärin 143 vuodessa.

Vuonna 2004 poliisi kirjasi 14 400 huumausainerikosta, mikä on 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna neljänneksen. Niitä oli 581.

Suhteellisesti eniten rikokset lisääntyivät Etelä-Pohjanmaalla, 14 prosenttia, ja vähenivät Keski-Suomessa, 5 prosenttia.

Luvut perustuvat poliisin Tilastokeskukselle toimittamiin rikostietoihin. Rikosten määrää on verrattu vuoden 2003 ennakkotietoihin. Lisätietoja poliisin tietoon tulleista rikoksista on Internetissä Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelussa osoitteessa statfin.stat.fi

Poliisin tietoon tulleet rikokset vuonna 2004 ja muutos vuodesta 2003 (ennakkotietoja)

Vuosi 2004 Muutos
Kaikki rikokset 783 838 + 22 834
A. Rikoslakirikokset 537 104 + 1 208
- tapot, murhat, surmat 148 + 47
- tapon, murhan tai surman yritykset 340 - 17
- pahoinpitelyrikokset 29 585 + 909
- raiskaukset 591 + 23
- ryöstörikokset 1 919 - 81
- varkausrikokset 161 619 - 14 035
- vahingonteot 50 371 + 1 747
- kavallusrikokset 3 540 - 64
- petokset 11 345 + 295
- maksuvälinepetokset 3 110 - 258
- veropetokset 643 + 85
- velallisen rikokset 324 - 56
- kirjanpitorikokset 691 - 64
- rattijuopumukset 27 027 + 2 336
- huumausainerikokset 14 394 - 536
- liikenneturvallisuuden vaarantamiset 128 250 + 9 429
B. Muut rikokset 246 734 + 21 626
- liikennerikkomukset 218 537 + 14 600

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2004, 4. vuosineljännes, ennakko. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jorma Kallio, puh. (09) 1734 3248
jorma.kallio@tilastokeskus.fi

Lisää tietoa aiheesta www.tilastokeskus.fi