Tiedote 25.1.2005

Kulttuuriin ja joukkoviestintään 5 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista

Kulttuuritoimialojen osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 3,8 prosenttia vuonna 2002. Kulttuuritoimialojen bruttokansantuoteosuus laskettiin nyt ensimmäisen kerran. Kotitaloudet käyttivät kulttuuriin ja joukkoviestintään liittyvien palveluiden ja hyödykkeiden hankintaan 4,8 prosenttia kulutusmenoistaan vuonna 2001. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Kulttuuritilastosta 2003.

Kotitaloudet käyttivät kulttuuriin ja joukkoviestintään liittyvien palveluiden ja hyödykkeiden hankintaan keskimäärin 1 200 euroa vuonna 2001. Lehtiä ja kirjoja hankittiin keskimäärin 420 eurolla. Kulttuuriin käytettiin rahaa suunnilleen yhtä paljon kuin kodin kalusteisiin, koneisiin ja tarvikkeisiin (1 271 e). Sen sijaan esimerkiksi terveyteen (915 e), vaatteisiin ja jalkineisiin (881 e) sekä tietoliikenteeseen (942 e) kotitaloudet käyttivät vähemmän rahaa kuin kulttuuriin.

Eräitä kotitalouksien kulttuurimenoja, 2001

Kulttuurilaitokset keskittyvät Etelä-Suomeen

Lähes puolet 317 museosta sijaitsee Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa. Eteläisen Suomen museoissa on myös runsaasti kävijöitä, sillä yksin pääkaupunkiseudun museoissa käy noin kolmannes kaikista museoissa kävijöistä. Myös teatterit ovat keskittyneet etelään ja suurimpiin kaupunkeihin: valtionosuutta saavasta 59 teatterista (ns. vos-teatterit) 32 sijaitsee Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Näissä etelän teattereissa käy lähes kaksi kolmasosaa kaikista teattereissa kävijöistä.

Elokuvateattereista sen sijaan vain 34 kaikista 217 teatterista sijaitsee Uudellamaalla. Useat eteläisen Suomen elokuvateatterit ovat suuria monisalisia teattereita, kun taas muualla Suomessa on paljon pieniä teattereita, joissa voi olla esityksiä vain muutaman kerran viikossa. Lähes puolet elokuvissa käynneistä ja pääsylipputuloista kertyy Uudeltamaalta. Vastaavasti ainoastaan 13 prosenttia lähes tuhannesta yleisestä kirjastosta on Uudellamaalla, mutta lainoista runsas viidennes on uusmaalaisista kirjastoista.

Kulttuurilaitosten sijoittumista voidaan tarkastella myös väestömääriin suhteutettuna. Oulun läänissä on yksi kirjasto 4 400 asukasta kohden ja Etelä-Suomen läänissä 6 200 asukasta kohden. Oulun läänissä on yksi valtionosuutta saava teatteri 152 200 asukasta kohden, Etelä-Suomen läänissä 74 800 asukasta kohden ja Lapin läänissä 63 100 asukasta kohden.

Asukkaita yhtä kirjastoa, elokuvateatteria, vos-teatteria ja museota kohden lääneittäin

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Kulttuuritilasto 2003 -julkaisusta, joka on viides laaja kulttuurin kokoomatilasto. Julkaisu sisältää tietoja keskeisistä taiteenaloista, kulttuuriperinnöstä, kulttuuritapahtumista sekä kulttuurin rahavirroista, koulutuksesta ja yritystoiminnasta. Julkaisussa on ensimmäistä kertaa tietoja myös EU:n jäsenmaista, Yhdysvalloista ja Japanista. Tilastoa julkaistaan Tilastokeskuksen ja opetusministeriön yhteishankkeena kahden vuoden välein.

Lähde: Kulttuuritilasto 2003. Kulttuuri ja viestintä 2004:1. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Jukka Ekholm, puh. (09) 1734 3370, Seppo Paananen, puh. (09) 1734 3420.

Lisää tietoa aiheestahttp://tilastokeskus.fi/til/klt/index.html