Tiedote 7.3.2005

Nuoret naiset kouluttautuvat miehiä enemmän

Nuoret naiset ovat korkeammin koulutettuja kuin nuoret miehet. Vuonna 2002 perusasteen jälkeisen tutkinnon oli suorittanut 25 - 34-vuotiaista naisista 87 prosenttia ja miehistä 82 prosenttia. Korkea-asteen tutkinto oli tämän ikäluokan naisista 46 prosentilla ja miehistä 30 prosentilla. Tutkijakoulutusasteen tutkintoja miehet olivat suorittaneet kuitenkin hieman enemmän kuin naiset. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta sukupuolten tasa-arvoa käsittelevästä kokoomajulkaisusta.

Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneiden osuus on kohonnut selvästi viime vuosikymmenten aikana. Tutkinnon suorittaneiden osuus 25 - 64-vuotiaista naisista on ollut vuodesta 1990 lähtien korkeampi kuin miesten vastaava osuus.

Tytöt ja pojat lähtevät kouluttautumaan eri tavoin jo peruskoulun 9. luokan päätyttyä. Peruskoulun vuonna 2003 päättäneistä tytöistä 64 prosenttia aloitti samana vuonna opiskelun lukiossa, kun pojista vajaa puolet aloitti lukiossa ja vajaa puolet ammatillisessa koulutuksessa.

Naisjohtajien osuus kohoaa hitaasti

Naiset ja miehet toimivat työelämässä eri aloilla ja eri ammateissa. Vuonna 2000 työllisten naisten yleisimmät ammatit olivat myyjä tai tuote-esittelijä, siivooja, sihteeri ja lastenhoitotyöntekijä. Miesten yleisimpiä ammatteja olivat moottoriajoneuvon kuljettaja, maanviljelijä, koneasentaja tai -korjaaja sekä myyjä tai tuote-esittelijä.

Naisten osuus johtotehtävissä on kohonnut hitaasti. Naisvaltaisella kuntasektorilla puolet johtajista oli naisia sekä vuonna 1995 että 2000. Valtiolla naisten osuus johtajista jäi 35 prosenttiin vuonna 2000, vaikka osuus nousi kolme prosenttiyksikköä vuodesta 1995. Yksityisen sektorin johtajista 26 prosenttia oli naisia vuonna 2000, kun vuonna 1995 osuus oli 25 prosenttia.

Eduskuntaan ja kunnallisvaltuustoihin valittujen naisten osuus on kasvanut 1990-luvun puolivälin jälkeen muutaman prosenttiyksikön joka vaaleissa. Vuoden 2003 eduskuntavaaleissa naisten osuus valituista oli 38 prosenttia. Kunnallisvaaleissa vuonna 2004 valittujen naisten osuus kohosi 36 prosenttiin.

Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2004 -kokoomajulkaisu sisältää tilastoja naisten ja miesten eri elämänpiireistä maakunnittain ja ikäryhmittäin. Julkaisun aiheita ovat väestö, koulutus, työelämä, palkat, päätöksenteko ja ajankäyttö. Julkaisun tiedot on kerätty Tilastokeskuksen aineistoista. Päätöksentekoa koskevia tietoja on koottu myös muista lähteistä.

Lähde: Sukupuolten tasa-arvo Suomessa 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pia Pulkkinen, puh. (09) 1734 2798
pia.pulkkinen@tilastokeskus.fi