Tiedote 17.3.2005

Mikroyritysten pääoman tuotto 13 prosenttia vuonna 2003

Alle kymmenen henkeä työllistävien mikroyritysten sijoitetun pääoman tuotto oli 13 prosenttia vuonna 2003. Ilman palkkaoikaisua, joka ottaa huomioon yrittäjän palkatta tekemän työpanoksen, tuottoprosentti olisi 20. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Yritystoiminnan tulos ja taseet 2003 -julkaisusta, jossa tarkastellaan lähes 226 000 yrityksen tilinpäätöstietoja.

Palkkakorjauksen vaikutus mikroyritysten kannattavuuteen
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2003

Päätoimiala Ilman palkkaoikaisua Palkkaoikaistuna
Teollisuus 19,5 13,8
Rakennus 34,0 21,9
Kauppa 22,9 15,5
Majoitus ja ravitseminen 21,2 8,1
Liikenne 30,2 16,6
Liike-elämän palvelut 12,9 8,7
Päätoimialat yhteensä 20,2 13,0

Palkkakorjauksen vaikutuksesta mikroyritysten kannattavuutta kuvaavat tunnusluvut alenivat useilla toimialoilla merkittävästi. Esimerkiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sijoitetun pääoman tuottoprosentti pieneni yli 13 prosenttiyksikköä. Myös rakentamisessa se aleni 12 prosenttiyksikköä.

Palkkakorjauksella parempi kuva kannattavuudesta

Uudessa Yritystoiminnan tulos ja taseet 2003 -julkaisussa on toteutettu ensimmäistä kertaa ns. palkkakorjaus alle kymmenen henkeä työllistäville mikroyrityksille. Palkkakorjauksen avulla on pyritty antamaan aikaisempaa oikeampi kuva kannattavuudesta sellaisilla toimialoilla, joilla yrittäjien itsensä palkatta tekemän työpanos on huomattava.

Palkkakorjaus on toteutettu määrittelemällä yrityskohtaisesti yrittäjän palkattomasti tekemä vuosityöpanos ja sitä vastaava palkka. Menetelmä perustuu YEL-vakuutusmaksuaineistoon sekä verottajan palkanmaksuaineistoon. Palkkakorjaus vaikuttaa erityisesti yksityisten elinkeinonharjoittajien kannattavuuslukuihin, sillä näiden tuloslaskelmissa ei ole omistajayrittäjien palkkoja.

Yritystoiminnan tulos ja taseet 2003 -julkaisu poikkeaa merkittävästi sarjan aikaisemmista julkaisuista. Tilaston kuvausaluetta on laajennettu, tunnuslukujen laskentaperiaatteita ja -kaavoja on parannettu sekä yritysten suuruusluokkien määrittelysääntöjä on ajanmukaistettu vastaamaan EU:n uusimpia määräyksiä.

Lähde: Yritystoiminnan tulos ja taseet 2003. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja, puh. (09) 1734 2467
Pirkko Nurmela, puh. (09) 1734 3519
rakenne.tilastot@.tilastokeskus.fi

Linkit: Yritystilastojen kotisivu