Tiedote 30.3.2005

Tilastokeskus panostaa oppilaitosyhteistyöhön VIRSTA-projektilla

VIRSTA - tilastot osaksi ammattikorkeakouluopetusta -projektissa Tilastokeskus ja Helsingin kaupungin tietokeskus tarjoavat pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen henkilöstölle tilastoihin liittyvää täydennyskoulutusta. Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Helian, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadian ja Arcadan - Nylands svenska yrkeshögskolan kanssa toteutettavan projektin tavoitteena on perehdyttää oppilaitosten opetus-, suunnittelu- ja hallinto- sekä tietopalveluhenkilöstöä tilastoihin ja niiden oikeaan käyttöön. Lisäksi tuotetaan verkko-oppimateriaali, joka opastaa tilastojen hyödyntämiseen yritystä perustettaessa.

Tilastojen tarve ammattikorkeakouluissa on kasvanut mm. jatkotutkintojen sekä tutkimus- ja kehitystehtävien lisääntymisen myötä. Opettajien kouluttautumisen kautta osaaminen välittyy myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoille. VIRSTA-projekti käynnistyi vuonna 2002 ja se jatkuu heinäkuuhun 2006 saakka. VIRSTAa rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Etelä-Suomen lääninhallitus.

Projektin aikana järjestetään kaikkiaan yhdeksän koulutustilaisuutta Helian, Stadian ja Arcadan henkilöstölle. Ensimmäinen koulutustilaisuus Tilastojen luku- ja käyttötaidosta pidettiin tammikuussa 2005. Osallistujia eri ammattikorkeakouluista oli yhteensä 64 ja palaute oli erittäin myönteistä. Kevään 2005 tulevissa koulutuspäivissä perehdytään mm. tilastografiikkaan, tilastotiedonhakuun, tilastotietolähteisiin, kansantalouteen ja indeksien käyttöön. Koulutuskokonaisuus jatkuu syksyllä 2005, jolloin aiheina ovat mm. survey-tutkimus, sosiaali- ja terveystilastot, koulutustilastot, väestötilastot ja yritystilastot.

Valmiita opetusmateriaaleja jo verkossa

VIRSTAssa vuosina 2002-2004 tuotettu Löydä tilastot -verkko-oppimateriaali opastaa tilastollisen tiedon hakuun. Palveluun on koottu erityisesti Internetistä löytyviä suomalaisia ja kansainvälisiä tilastollisen tiedon lähteitä. Osa tiedon lähteistä on valittu erityisesti opettajia kiinnostavista teemoista. Verkkopalvelussa on myös laaja Helsinkiä käsittelevä tilasto-osuus. Löydä tilastot -verkko-oppimateriaali on veloituksettomassa käytössä Tilastokeskuksen Internet-sivustolla osoitteessa http://www.stat.fi/virsta/thaku/ . Verkko-oppimateriaali käännetään ruotsiksi vuoden 2005 aikana.

Tilastollinen tiedonkeruu -verkko-oppimateriaalissa opastetaan erityisesti lomakepohjaisen kyselytutkimuksen tekoon. Siinä käydään läpi haastattelututkimuksen prosessi ja neuvotaan havainnollisten esimerkkien avulla, minkälaisia lomakekysymyksiä tutkimuksessa kannattaa käyttää. Verkkopalvelu on kaikkien Suomen ammattikorkeakoulujen käytössä veloituksetta VirtuaaliAMK-portaalissa osoitteessa: http://www.virtuaaliamk.fi/channels/www/fin/etusivu.html. Muille verkkopalvelu on maksullinen.

Lisätietoja: Heli Haapkylä p. (09) 1734 3503, Taina Naskali p. (09) 1734 2418

Linkit: lisätietoa http://www.stat.fi/tup/virsta/index.html