Tiedote 18.5.2005

Henkilöstörahastojen arvo 252 miljoonaa euroa vuonna 2003

Henkilöstörahastojen arvo oli 252 miljoonaa euroa vuonna 2003. Jäsentä kohden arvo oli 3 160 euroa. Rahastojen arvo kasvoi vuodessa 42 miljoonaa euroa eli viidenneksen samalla kun jäsenmäärä pieneni 4 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastosta, johon on koottu yhteen tiedot työministeriön henkilöstörahastorekisterissä olevista rahastoista ja niiden tilinpäätöksistä.

Rekisterissä olevista rahastoista 33 teki tilinpäätöksen vuonna 2003 ja niiden jäsenmäärä oli 79 647. Rekisterissä oli vuonna 2003 kaikkiaan 41 rahastoa.

Vuonna 2003 voittopalkkioita tuloutettiin kaikkiaan 39 miljoonaa euroa yhteensä 26 henkilöstörahastolle. Näiden rahastojen voittopalkkio oli 596 euroa jäsentä kohden laskettuna.

Henkilöstörahastojen jäsenet nostivat rahasto-osuuksia 33 miljoonan euron edestä 29 rahastossa. Maksettu osuus oli keskimäärin 432 euroa, kun se vuotta aiemmin oli 422 euroa. Sekä maksettujen voittopalkkioiden että rahasto-osuuksien nostojen suuruus vaihtelee merkittävästi eri rahastoissa.

Sijoitusrahasto-osuudet suurin sijoituskohde

Henkilöstörahastojen jäsenosuuspääoma oli vuonna 2003 yhteensä 249 miljoonaa euroa eli viidenneksen edellisvuotta enemmän. Jäsenosuuspääomasta oli sijoitettuna 230 miljoonaa euroa, josta 92 miljoonaa euroa sijoitusrahasto-osuuksiin, 89 miljoonaa euroa osakkeisiin ja osuuksiin sekä 34 miljoonaa euroa joukkovelkakirjoihin. Sijoitukset sijoitusrahasto-osuuksiin sekä osakkeisiin ja osuuksiin lisääntyivät huomattavasti samalla kun muut sijoitukset vähenivät. Oman konsernin yrityksiin oli sijoitettuna enää runsas viidennes kaikista jäsenosuuspääoman sijoituksista.

Jäsenosuuspääoman sijoitusten jakautuminen vuonna 2003, yhteensä 230 milj. euroa

Henkilöstörahastojen tilikausi vaihtelee rahastoittain. Vuoden 2003 henkilöstörahastojen tilinpäätöstilastossa ovat mukana ne rahastot, joiden tilikausi päättyy 30.6.2003 - 29.6.2004 välisenä aikana.

Lähde: Henkilöstörahastot 2003, Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat, toukokuu 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Olavi Savolainen (09) 1734 3348

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.