Tiedote 20.5.2005

Kaupan liikevaihto kasvoi vuonna 2004 nopeimmin Pirkanmaalla

Tilastokeskuksen mukaan kaupan (toimiala G) liikevaihto kasvoi viime vuonna kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Suotuisimmin liikevaihto kehittyi Pirkanmaalla, jossa kasvua kertyi 9,2 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Toiseksi parhaiten menestyi Keski-Pohjanmaa, jossa liikevaihto kasvoi 7,6 prosenttia edellisvuodesta. Nopeasti kauppa kasvoi myös mm. Kanta-Hämeessä 7 prosentin ja Etelä-Pohjanmaalla 6,2 prosentin vuosivauhdilla. Kaikkien maakuntien kaupan yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi keskimäärin 4,4 prosenttia vuonna 2004.

Pirkanmaalla menestyivät suuret kaupat

Kasvukatsauksen tietojen mukaan Pirkanmaalla puolet kaupan yrityksistä lisäsi viime vuonna liikevaihtoaan ja yli 15 prosentin kasvuun ylsi 31 prosenttia alan toimijoista. Suuria, yli 20 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli vain 3 prosenttia maakunnan kaupan toimijoista, mutta ne vastasivat 78 prosentista Pirkanmaan kaupan kasvusta. Noin 87 prosenttia alueen kaupan toimijoista oli pieniä, alle viisi henkilöä työllistäviä yrityksiä, mutta viime vuonna ne saivat vain 3 prosenttia maakunnan kaupan kasvusta.

Keski-Pohjanmaalla pienet toimijat olivat vahvoja

Keski-Pohjanmaalla kaupan kasvu pohjautui viime vuonna pitkälti pienten kauppojen menestykseen. Noin 86 prosenttia maakunnan kaupan toimijoista oli pieniä yrityksiä ja ne muodostivat keskimäärin 63 prosenttia Keski-Pohjanmaan kaupan liikevaihdon kasvusta. Tammi-maaliskuussa 2004 pienten yritysten osuus alan kasvusta oli peräti 70 prosenttia. Koko vuonna keskikokoiset (5-19 henkilöä työllistävät) yritykset sekä suuret yritykset vastasivat yhdessä 37 prosentista alueen kaupan liikevaihdon kasvusta.

Itä-Uudellamaalla kauppa kasvoi hitaimmin

Viime vuonna kauppa kasvoi hitaimmin Itä-Uudellamaalla, jossa kaupan yritykset nostivat liikevaihtoaan vain 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua jarrutti etenkin suurten yritysten liikevaihdon supistuminen vuodesta 2003. Sen sijaan maakunnan pienet kaupat menestyivät suurempia yrityksiä paremmin, ja ne kasvattivat liikevaihtoaan etenkin vuoden 2004 jälkipuoliskolla. Esimerkiksi loka-joulukuussa 2004 pienet kaupat kasvattivat liikevaihtoaan 5,4 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Itä-Uudenmaan lisäksi myös Kainuussa, Etelä-Savossa ja Lapissa kaupan liikevaihdon kasvunopeus jäi viime vuonna alle kahden prosentin.

Kaupan (toimiala G) liikevaihdon kehitys eri maakunnissa vuonna 2004

Kaupan liikevaihdon alueelliset tiedot perustuvat Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun erityisselvityksenä tuottamiin suhdannekuvaajiin. Maakuntien kaupan kehitystä on eritelty tarkemmin Kasvukatsausindikaattorin avulla. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen suoralla tiedonkeruulla ja Yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla.

Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Toimipaikkatasoiset suhdannetiedot poikkeavat säännöllisesti julkaistuista, yritystasoisista kaupan liikevaihtokuvaajista. Toimipaikat valikoituvat tarkasteluun toimipaikan toimialan perusteella yrityksen päätoimialasta riippumatta. Tarkastelussa ovat mukana kaikki kaupassa toimivat toimipaikat, vaikka yrityksen päätoimiala olisi muu kuin kauppa. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät ne päätoimisesti kaupassa toimivien yritysten toimipaikat, jotka eivät toimipaikan toimialan mukaan harjoita kauppaa.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan kahden - kolmen kuukauden viiveellä esimerkiksi liikevaihdosta, kotimaan myynnistä ja viennistä, palkkasummasta sekä henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus
Internet: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu/

Lisätietoja: Satu Elho (09) 1734 2966, satu.elho@tilastokeskus.fi