Tiedote 20.6.2005

Luottokorttiostot lisääntyivät viime vuonna runsaat 17 prosenttia

Luottokorteilla ostettiin Suomessa viime vuonna tavaroita ja palveluita 9,3 miljardilla eurolla, mikä oli 17,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2003. Ostojen lukumäärä lisääntyi vuodessa 9 prosenttia, ja vuonna 2004 ostoja oli yhteensä 154,6 miljoonaa. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen luottokorttiselvityksestä, joka perustuu korttiyhtiöille tehtyyn kyselyyn.

Luottokorttiostoista lähes 82 prosenttia eli 7,6 miljardia euroa tehtiin viime vuonna korottomilla, alle kahden kuukauden luottoajan maksuaikakorteilla. Varsinaisilla luottokorteilla ostettiin 1,7 miljardilla eurolla. Yleisluottokorttien osuus kaikista luottokorttiostoista oli 72 prosenttia ja vain tietylle palveluntuottajalle kelpaavien erityisluottokorttien osuus 28 prosenttia.

Luottokorttimyynti vuosina 1987-2004, mrd. euroa
Luottokorttimyynnin arvo kotimaassa

Korttiostojen osuus kokonaismyynnistä suurin huoltamoilla ja matkailutoimialalla

Kaupoissa luottokorttiostoja tehtiin viime vuonna 4,9 miljardilla eurolla, mikä oli noin 17 prosenttia kaupan kokonaismyynnistä. Kortin käyttöaste kauppaostoissa nousi runsaat 2 prosenttia, sillä luottokorttiostojen arvo kasvoi lähes 22 prosenttia. Vähittäiskaupan myynnin arvo kasvoi samaan aikaan runsaat 4 prosenttia.

Majoitus- ja ravintolalaskuja maksettiin korteilla viime vuonna noin 590 miljoonan euron arvosta. Luottokorttiostojen osuus kokonaismyynnistä oli lähes 12 prosenttia. Ilman kahviloita ja henkilöstöravintoloita, joissa korttimyynti on vähäistä, luottokorttiostojen osuus toimialan myynnistä oli noin 17 prosenttia.

Huoltamoilla luottokorttiostot ovat perinteisesti olleet yleisiä, ja vuonna 2004 ne kasvoivat 8,4 prosenttia, 2,3 miljardiin euroon. Korttiostot kattoivat noin 61 prosenttia huoltamoiden kokonaismyynnistä.

Matkailuun liittyviä korttiostoja tehtiin viime vuonna 778 miljoonalla eurolla, ja ostot kasvoivat runsaat 22 prosenttia. Luottokorttiostojen osuus matkailun kokonaismyynnistä oli noin 40 prosenttia. Muilla toimialoilla luottokorttiostoja tehtiin viime vuonna 682 miljoonalla eurolla, mikä on lähes kolmannes enemmän kuin edellisenä vuonna.

Ulkomaalaisten luottokorttiostot Suomessa kasvoivat viime vuonna noin prosentilla, ja niiden arvo oli 682 miljoonaa euroa. Suomalaiset tekivät luottokorttiostoja ulkomailla 708 miljoonan euron arvosta, mikä oli runsaat 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003.

Pankkikortilla keskimäärin 146 ostosta vuodessa

Vuonna 2004 kotitalouksilla ja yrityksillä oli korttiyhtiöissä yhteensä 3,6 miljoonaa korttitiliä, joista 2,9 miljoonaa oli aktiivisia eli käytössä vähintään kerran vuodessa. Luottokorttiostot aktiivista tiliä kohden olivat keskimäärin 3 190 euroa. Velkaa luotollisilla korttitileillä oli vuoden lopussa 2 miljardia euroa, josta 67 prosenttia kohdistui kaupan alalle ja 9,7 prosenttia huoltamoille. Luottokorttivelan painotettu keskikorko oli varsinaisilla luottokorteilla 11,6 prosenttia eli 6,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin pankkien myöntämän kulutusluoton korko vuoden 2004 lopussa.

Pankkiyhdistyksen kyselyn mukaan pankkikorttiostoja tehtiin viime vuonna 16,2 miljardilla eurolla eli 6,9 miljardilla eurolla enemmän kuin luottokorttiostoja. Edellisvuodesta pankkikorttiostojen arvo lisääntyi lähes 10 prosenttia. Yksittäistä pankkikorttia käytettiin vuoden 2004 aikana keskimäärin 146 kertaa, ja korttiostojen kokonaisarvo pankkikorttia kohden oli 5 318 euroa. Keskiostos pankkikorteilla oli viime vuonna 36 euroa ja luottokorteilla 62 euroa. Ostokertoja luottokorttitiliä kohden oli keskimäärin 53.

Luottotappiot ja vakavat maksuhäiriöt vähenivät

Maksuhäiriöt vähenivät viime vuonna noin 12 prosenttia. Ulkopuolisen perijän hoidettavaksi annettiin 13 600 vakavaa maksuhäiriötapausta eli lähes 3 350 tapausta vähemmän kuin vuonna 2003. Eniten jätettiin maksamatta varsinaisten luottokorttien laskuja.

Maksuhäiriöiden takia purettiin yli 39 000 korttitiliä. Vakaviin maksuhäiriöihin liittyvän myynnin arvo supistui viime vuonna runsaat 3 miljoonaa euroa ja oli 73 miljoonaa euroa. Luottotappioiksi luottokorttiyhtiöt kirjasivat viime vuonna 17,4 miljoonaa euroa, mikä oli lähes 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2003. Enimmillään luottotappiot olivat 26,4 miljoonaa euroa vuonna 1993.

Lähde: Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat 2005 kesäkuu. Rahoitus 2005:10. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Virkkunen (09) 1734 3550, matti.virkkunen@tilastokeskus.fi

Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus