Tiedote 20.6.2005

Yleisöluotot lisääntyivät kaikissa maakunnissa vuonna 2004

Yleisölle myönnettyjen luottojen kanta oli vuoden 2004 lopussa kaikkiaan 120 miljardia euroa eli 9 prosenttia edellisvuotta enemmän. Luottokanta kasvoi kaikilla suuralueilla ja kaikissa maakunnissa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen alueellisesta luottokantatilastosta.

Suuralueista yleisöluotot lisääntyivät eniten Ahvenanmaalla, yli viidenneksen. Itä-Suomessa luotot lisääntyivät lähes 10 prosenttia ja muilla suuralueilla 9 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna luotot lisääntyivät Ahvenanmaan jälkeen eniten Kanta-Hämeessä, 12 prosenttia, sekä Keski-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla, 11 prosenttia. Yleisöluotoista 60 prosenttia kohdentui Etelä-Suomen ja runsas viidennes Länsi-Suomen suuralueelle.

Myös kotitalouksien luotot lisääntyivät koko maassa. Kotitalouksien luottokanta oli yhteensä 60 miljardia euroa eli 13 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotitalouksien luottokanta kasvoi eniten Etelä-Suomen suuralueella, 14 prosenttia. Maakunnittain tarkasteltuna kotitalouksien luotot lisääntyivät eniten Uudellamaalla, 16 prosenttia, sekä Pirkanmaalla ja Itä-Uudellamaalla, 15 prosenttia.

Yritystoiminnan eli yritysten ja elinkeinonharjoittajien luottokanta oli vuoden lopussa 45 miljardia euroa eli lähes 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Yritystoiminnan luotot kasvoivat kaikilla suuralueilla, mutta eniten Ahvenanmaalla, jossa kasvu oli lähes 27 prosenttia. Toiseksi eniten luotot lisääntyivät Itä-Suomessa, yli 7 prosenttia. Maakunnista yritysluotot lisääntyivät Ahvenanmaan jälkeen eniten Pohjois-Karjalassa, 11 prosenttia, ja Keski-Pohjanmaalla, 9 prosenttia. Yritystoiminnan luotot vähenivät eniten Itä-Uudenmaan maakunnassa, 7 prosenttia. Kaikista yritystoiminnan luotoista 65 prosenttia kohdentui Etelä-Suomen suuralueelle ja 18 prosenttia Länsi-Suomen suuralueelle.

Yleisöluottokannan, yritystoiminnan ja kotitalouksien luottokannan vuosimuutos (%) suuralueittain vuonna 2004

Kotimaisilla liikepankeilla suurin markkinaosuus lähes kaikissa maakunnissa

Kotimaisten talletuspankkien osuus yleisölle myönnetyistä luotoista oli vuoden 2004 lopussa 70 prosenttia eli 83 miljardia euroa. Kotimaisten talletuspankkien luotot jakautuivat siten, että kotimaisten liikepankkien luottokanta oli 53 miljardia, osuuspankkien 24 ja säästöpankkien 6 miljardia euroa. Kotimaiset liikepankit olivat suurin yleisöluottojen luotonantajaryhmä kaikilla suuralueilla sekä lähes kaikissa maakunnissa. Osuuspankit olivat suurin luotottaja Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Karjalan maakunnissa.

Alueellisesta luottokantatilastosta ilmenee rahoitus- ja vakuutuslaitosten, valtion ja sosiaaliturva-rahastojen yleisöluottojen jakauma maakunnittain ja suuralueittain. Yleisöluottoja ovat luotot, joita myönnetään yrityksille, kunnille ja kuntayhtymille, voittoa tavoittelemattomille yhteisöille sekä kotitalouksille. Alueellisen luottokannan luotonantokäsitteeseen ei sisälly joukkovelkakirjalainoja toisin kuin varsinaisen luottokannan tiedoissa.

Lähde: Luottokanta 2004. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Olavi Savolainen (09) 1734 3348; rahoitustilinpito@tilastokeskus.fi

Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus