Tiedote 29.6.2005

Yrityssektorin liiketoiminnan tuotot kasvoivat, mutta kannattavuus heikkeni vuonna 2004

Yrityssektorin kannattavuus ei yltänyt vuonna 2004 aivan edellisvuoden tasolle. Yrityksille jäi käyttökatetta 29 miljardia euroa eli 9,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Käyttökate pieneni 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen julkaisemasta Yritystoiminnan tulos 2004, ennakkotietoja -julkaisusta.

Yrityssektorin liiketoiminnan tuotot olivat viime vuonna 302 miljardia euroa. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus oli 105 miljardia eli 35 prosenttia koko yrityssektorin liiketoiminnan tuotoista.

Pk-yritysten kannattavuus parani hieman

Pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuus ylitti niukasti edellisvuoden tason. Pk-yrityksille jäi käyttökatetta 9,7 miljardia euroa, mikä on 9,2 prosenttia tuotoista. Teollisuudessa pk-yritysten kannattavuus säilyi ennallaan. Muun palvelun ja rakentamisen kannattavuus parani, kaupan alojen kannattavuus puolestaan heikkeni.

Pk-yritysten käyttökateprosentit päätoimialoittain

Päätoimiala 2003 2004
Koko yrityssektori 8,9 9,2
Teollisuus 10,1 10,1
Kauppa 5,4 5,0
Muut palvelut 12,0 13,1
Rakentaminen 10,8 11,1

Pk-sektori on merkittävä tekijä investointimarkkinoilla. Vuonna 2004 pk-yritysten aineelliset nettoinvestoinnit olivat 4,0 miljardia euroa, mikä oli runsaat 41 prosenttia koko yrityssektorin investoinneista. Investointien osuus liiketoiminnan tuotoista oli pk-yrityksillä 3,8 prosenttia, kun koko yrityssektorilla osuus oli 3,2 prosenttia.

Tilastokeskuksen julkaisema Yritystoiminnan tulos 2004 -julkaisu antaa kattavan kuvan koko yrityssektorin tuloksen muodostumisesta vuonna 2004. Ennakkotiedot perustuvat 240 000 yrityksen tilinpäätöstietoihin. Julkaisu sisältää erikseen pienten ja keskisuurten yritysten tunnusluvut.

Lähde: Yritystoiminnan tulos 2004, ennakkotietoja. Tilastokeskus. Julkaisu ilmestyy viikolla 28. Julkaisu tilattavissa Tilastotorilta http://tilastokeskus.fi/tilastotori ja myyntipalvelusta myynti@tilastokeskus.fi.

Lisätietoja: Heikki Pihlaja, puh. (09) 1734 2467, Pirkko Nurmela, puh. (09) 1734 3519,
rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Lisätietoa Internetissä yritystilastojen kotisivulla http://tilastokeskus.fi/til/yri.html
Tiedotteeseen liittyvät tilastojulkistukset:
Kaupan tilinpäätöstilasto 2004, ennakko
Liike-elämän palvelujen tilinpäätöstilasto 2004, ennakko
Liikenteen tilinpäätöstilasto 2004, ennakko
Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2004, ennakko
Rakentamisen tilinpäätöstilasto 2004, ennakko
Teollisuuden tilinpäätöstilastot 2004, ennakko