Tiedote 30.6.2005

Informaatiosektorin liikevaihto kasvoi lähes 9 prosenttia tammi-maaliskuussa

Informaatiosektoriin kuuluvien toimialojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 8,9 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Vuoden 2004 aikana liikevaihto kasvoi 5,2 prosenttia edellisvuodesta, kun vielä vuonna 2003 alan yritysten liikevaihto supistui 2,6 prosenttia.

Informaatiosektorin liikevaihdon kehitykseen vaikuttavat eniten tavaratuotannon toimialat, joiden osuus on runsaat 50 prosenttia koko sektorin liikevaihdosta. Tavaratuotannon toimialaryhmän liikevaihto kasvoi vuoden 2005 ensimmäisellä neljänneksellä 20,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta. Alkuvuonna tavaratuotannon liikevaihto kasvoi selvästi viimevuotista voimakkaammin, sillä vuoden 2004 aikana kasvua kertyi vain 3,7 prosenttia.

Palvelutuotannon toimialaryhmän liikevaihto lisääntyi ensimmäisellä neljänneksellä ainoastaan 1,2 prosenttia, kun vielä vuonna 2004 kasvu oli 6,4 prosenttia. Sisältötuotannon toimialaryhmän liikevaihto puolestaan pysyi ensimmäisellä neljänneksellä lähes edellisen vuoden tasolla, vaikka vielä vuoden 2004 loppupuoliskolla lisäys oli lähes 7 prosenttia.

Liikevaihdon neljännesvuosimuutokset informaatiosektorin toimialaryhmissä 2004-2005, %

2004
1. neljännes
2004
2. neljännes
2004
3. neljännes
2004
4. neljännes
2005
1. neljännes
Informaatiosektori yhteensä 2,3 % 4,8 % 5,2 % 7,9 % 8,9 %
- Tavaratuotanto (53 %*) -7,4 % 2,9 % 0,7 % 16,6 % 20,8 %
- Palvelutuotanto (34 %*) 11,9 % 6,6 % 9,6 % 0,0 % 1,2 %
- Sisältötuotanto (13 %*) 3,0 % 4,9 % 6,7 % 6,8 % 0,4 %

(* Prosentuaalinen osuus informaatiosektorin liikevaihdosta, tiedot vuodelta 2003. Lähde: yritys- ja toimipaikkarekisteri.)

Informaatiosektorin toimialojen liikevaihtotiedot perustuvat Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun asiakkailleen tuottamaan erityisselvitykseen. Tiedot on laskettu toimipaikkatasolla, jolloin yritystoimintaa on mahdollista kuvata tarkasti alueittain ja toimialoittain. Laskennan tietolähteenä on käytetty verohallinnon arvonlisäverotietoja, joita on täydennetty Tilastokeskuksen kuukausittaisen tiedustelun sekä yritys- ja toimipaikkarekisterin tiedoilla.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa nopeaa suhdannetietoa yritystoiminnan kehityksestä. Suhdannetietoja tuotetaan esimerkiksi liikevaihdosta, viennistä, palkkasummasta ja henkilöstömäärästä. Tietoja voidaan laskea muun muassa alueittain, toimialoittain, valitusta yritysryhmästä tai yrityksistä kokoluokittain. Uusimmat tiedot voidaan tuottaa kahden tai kolmen kuukauden viiveellä tarkastelun kohteesta riippuen.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus
Internet: www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu/

Lisätietoja: Reetta Moilanen (09) 1734 2709, reetta.moilanen@tilastokeskus.fi
Satu Elho (09) 1734 2966, satu.elho@tilastokeskus.fi