Tiedote 5.7.2005

EU-maissa poltetaan lähes viidennes yhdyskuntajätteistä

Kertyneistä yhdyskuntajätteistä poltettiin EU-maissa 17 prosenttia vuonna 2003. Vanhoissa jäsenmaissa (EU15) poltettavan jätteen osuus on hieman suurempi, 19 prosenttia. Suhtautuminen jätteiden polttoon kuitenkin vaihtelee huomattavasti jäsenmaiden kesken. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tänään ilmestyvästä Ympäristötilasto 2005 -julkaisusta.

Eurostatin keräämien tietojen mukaan suhteellisesti eniten yhdyskuntajätteitä poltetaan Tanskassa, jossa jo yli puolet kertyneistä yhdyskuntajätteistä käsitellään polttamalla. Ruotsissa poltetaan 45 prosenttia yhdyskuntajätteistä, myös Luxemburgissa, Belgiassa, Ranskassa ja Alankomaissa yhdyskuntajätteitä poltetaan runsaasti. Monissa uusissa jäsenmaissa ja Kreikassa yhdyskuntajätteitä ei polteta lainkaan. Suomessa yhdyskuntajätteistä poltetaan 9 prosenttia.

Suomessa kertyy yhdyskuntajätteitä vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin

Suomessa yhdyskuntajätteitä kertyy vuodessa 450 kg asukasta kohden, mikä on noin 80 kg vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin. Vanhoissa jäsenmaissa (EU15) jätteitä kertyy asukasta kohden 577 kg.

Eniten yhdyskuntajätteitä kertyy Irlannissa ja Kyproksella, yli 700 kg asukasta kohden. Myös Tanskassa, Luxemburgissa, Saksassa, Iso-Britanniassa, Itävallassa ja Espanjassa yhdyskuntajätteitä kertyy yli 600 kg asukasta kohden. Vähiten yhdyskuntajätteitä syntyy uusissa jäsenmaissa, Tšekissä, Liettuassa ja Puolassa, joissa jätemäärä on alle 300 kg vuodessa asukasta kohden.

Suomessa kaatopaikoille sijoitetaan enemmän yhdyskuntajätteitä kuin EU:ssa

Suomessa yhdyskuntajätteitä sijoitetaan vuodessa kaatopaikoille 285 kg asukasta kohden. Määrä on yli EU:n keskiarvon, 261 kg. Niissä jäsenmaissa, joissa yhdyskuntajätteitä poltetaan, kaatopaikoille sijoitettavat määrät saattavat jäädä hyvin pieniksi, vaikka jätteitä kertyisi paljonkin. Alankomaissa yhdyskuntajätteitä sijoitetaan kaatopaikoille 16 kg asukasta kohden, Tanskassa 34 kg, Belgiassa 56 kg ja Ruotsissa 64 kg. Kaatopaikkasijoituksen määrään vaikuttavat polton lisäksi myös kierrätys ja kompostointi sekä jätteiden vienti ja tuonti.

Yhdyskuntajätteiden poltto ja kertymä 2003

Ympäristötilasto 2005 -julkaisuun on koottu tilastotietoja ihmisen toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista ja yhteiskunnan toimenpiteistä ympäristön suojelemiseksi. 208-sivuinen julkaisu käsittelee muun muassa päästöjä ilmaan, vesien kuormitusta, maa- ja metsätaloutta, luonnonvarojen kokonaiskäyttöä, liikennettä, energiaa, ympäristöverotusta, ympäristönsuojelumenoja sekä kansalaisten suhtautumista ympäristöongelmiin.

Lähde: Ympäristötilasto 2005. Tilastokeskus. Julkaisu tilattavissa Tilastotorilta http://tilastokeskus.fi/tilastotori ja myyntipalvelusta myynti@tilastokeskus.fi

Lisätietoja: Raija Tulokas (09) 1734 3419, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi