Tiedote 26.8.2005

Sijoitusrahastojen tulos 1,8 miljardia euroa vuonna 2004

Sijoitusrahastojen tulos oli 1,8 miljardia euroa voitollinen vuonna 2004. Arvopapereiden nettotuottojen osuus voitosta oli 1,3 miljardia euroa. Kulujen osuus oli 363 miljoonaa euroa. Sijoitusrahastojen yhteenlaskettu arvo oli vuoden 2004 lopussa 33,3 miljardia euroa, josta arvopaperisalkun osuus oli 32 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilastosta.

Sijoitusrahastojen tulos rahastotyypeittäin tilikaudella 1.1. - 31.12.2004, miljoonaa euroa

Rahastoyhtiöiden palkkiot nousivat vuonna 2004

Rahastoyhtiöiden saamat hallinnointipalkkiot kasvoivat vuonna 2004 kolmanneksen 253 miljoonaan euroon. Merkintäpalkkiot olivat lisäksi 5,3 miljoonaa ja lunastuspalkkiot 8,4 miljoonaa euroa.

Rahastoyhtiöiden tulos oli 15,9 miljoonaa euroa voitollinen. Rahastoyhtiöiden määrä kasvoi vuoden aikana kahdella yhtiöllä ja myös henkilökunnan määrä lisääntyi noin kymmenen prosenttia. Tilikauden aikana maksetut palkat ja palkkiot puolestaan nousivat neljänneksen.

Tilastokeskuksen sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätöstilastoon sisältyvät Suomessa rekisteröidyt tilinpäätöksen tehneet sijoitusrahastot ja rahastoyhtiöt. Vuoden 2004 tilastossa on 26 rahastoyhtiötä ja 364 niiden hallinnoimaa sijoitusrahastoa.

Lähde: Sijoitusrahastojen ja rahastoyhtiöiden tilinpäätökset 2004. Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat, elokuu 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3539, Olavi Savolainen (09) 1734 3348, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.