Tiedote 21.9.2005

Energian kulutus väheni alkuvuonna

Energian kokonaiskulutus väheni Tilastokeskuksen mukaan Suomessa 11 prosenttia tammi-kesäkuussa 2005 edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Vuoden alkupuoliskolla energian kokonaiskulutus oli 670 petajoulea, kun se vuotta aiemmin oli ollut 750 petajoulea. Lasku johtui pitkästä metsäteollisuuden työtaistelusta ja siitä, että sähkön hankinnassa vesivoiman ja tuontisähkön osuudet kasvoivat ja lauhdesähkön osuus väheni. Sähkön käyttö väheni tammi-kesäkuussa 6 prosenttia ja myös polttoaineiden kulutus pieneni. Lämmitysenergian tarve oli alkuvuonna samaa luokkaa kuin vuotta aiemmin.

Energian tuotannon ja kulutuksen hiilidioksidipäästöt laskivat fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön vähenemisen johdosta peräti 17 prosenttia. Päästöt olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla vain 29 miljoonaa tonnia, kun ne vuotta aiemmin olivat 35 miljoonaa tonnia. Nämä hiilidioksidipäästöt ovat noin 80 prosenttia Kioton sopimuksessa seurattavista kaikista kasvihuonekaasupäästöistä.

Hiilen käyttö väheni 39 prosenttia

Hiilen käyttö väheni 39 prosenttia, turpeen 23 prosenttia, puuperäisten polttoaineiden 20 prosenttia ja maakaasun käyttö 10 prosenttia. Sen sijaan vesivoiman tuotanto kasvoi 17 prosenttia. Ydinvoiman tuotanto väheni prosentin, kun taas sähkön nettotuonti kolminkertaistui. Sähköä tuotiin entistä enemmän pohjoismaisilta markkinoilta, koska vesivoimaa oli sielläkin runsaasti käytettävissä. Hiileen luetaan tässä kivihiilen lisäksi koksi ja masuunikaasu. Vesivoimaan sisältyy myös pieni määrä tuulivoimaa.

Metsäteollisuuden työtaistelu vaikutti eniten puuperäisten polttoaineiden käyttöön. Metsäteollisuuden jäteliemien käyttö väheni vuoden 2005 toisella neljänneksellä 58 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Öljytuotteiden hinnat nousivat, sähkön kuluttajahinnat laskivat

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta kohosi jo ennen Meksikonlahden myrskyjä: heinäkuussa keskihinta oli 30 prosenttia korkeampi kuin tammikuussa. Suomessakin öljytuotteiden hinnat nousivat. Eniten nousi raskaan polttoöljyn hinta, 36 prosenttia. Liikennepolttoaineiden hinnat nousivat vähemmän, koska niissä veron osuus on suuri. Niiden kulutus pysyi kuitenkin suunnilleen samana.

Sähkön kuluttajahinnat laskivat hieman. Energiamarkkinaviraston tilastoimat sähkön listahinnat olivat heinäkuussa kuluttajatyypistä riippuen 1 - 4 prosenttia alemmat kuin tammikuussa, vaikka sähkön hinta pohjoismaisessa pörssissä onkin noussut samaan aikaan.

Energian kokonaiskulutus

Lähde: Energian hankinta, kulutus ja hinnat 2005, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus. Tiedot julkaistaan myös kauppa- ja teollisuusministeriön Energiakatsauksessa 3/2005, joka ilmestyy lokakuussa.

Lisätietoja: Saku Slioor (09) 1734 2685, Leena Timonen (09) 1734 2518

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus