Tiedote 7.10.2005

Uusi tilastojen asiantuntijalehti Tieto&trendit ilmestynyt

- ensimmäinen numero paneutuu pitkiin trendeihin ja tulevaisuuden näkymiin

Suomen ja koko Euroopan työikäinen väestö vähenee lähivuosina nopeasti. Se supistaa työvoiman tarjontaa ja aiheuttaa työvoimavajetta. Vuoteen 2030 mennessä vanhusten osuus väestöstä voi olla jopa kolmannes. Työikäisten osuus koko väestöstä pienenee eri maissa lähes 10 prosenttiyksikköä. Italia ja Saksa säilyttävät johtopaikkansa EU:n iäkkäimpinä maina. "Suomessa työikäisen väestön osuus supistuu 67 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Muutos - 9 prosenttiyksikköä - on EU-maiden suurin", arvioi kehittämispäällikkö Mauri Nieminen Tilastokeskuksesta tänään ilmestyneessä uudessa Tieto&trendit-lehdessä.

Työvoimavajetta voidaan korvata joko viemällä työt halvemman tulotason maihin tai tuomalla työvoimaa muualta EU:hun. Siirtolaisuuden kehitys onkin yksi tulevaisuuden Euroopan tärkeitä väestö- ja työvoimapoliittisia teemoja.

Maailmantalous - kohti lisääntyvää vakautta vai suurien muutosten aikaa?

Maailmantalouden kehitys näyttää vakaalta: keskuspankit ovat päässeet hintavakaustavoitteisiin, inflaatio-odotukset ovat säilyneet maltillisina, päävaluuttojen kurssit ovat palanneet pitkän ajan keskimääräiselle tasolle. Kysymyksiä herättää kuitenkin maailmantalouden vahvaan kasvuun suhteutettuna poikkeuksellisen alhainen korkotaso. Mitkä ovat matalan korkotason taustatekijät: onko kyseessä kupla, joka johtuu liiallisesta luottamuksesta rahapolitiikkaan? Tätä kysymystä pohtii Tieto&trendit-lehden artikkelissaan Suomen Pankin ekonomisti Pentti Forsman. Forsmanin mukaan maailmantalous on viime vuosina ollut yllättävän vakaa huolimatta häiriötekijöistä kuten terrori-iskuista, luonnonkatastrofeista ja öljyn hinnan jyrkästä noususta. Tilanne voi kuitenkin muuttua. Yksi vakauden tae on hänen mielestään avoin ja kurinalainen talouspolitiikka.

Maailmantaloutta voivat jatkossa Forsmanin mielestä edelleen vakauttaa mm. Kiinan ja Euroopan kotimarkkinat. Kiinan rahoitusmarkkinoiden kehittyminen ja avautuminen luo Kiinan kotimarkkinoista uuden talouspolitiikan suurtekijän. Euroopan kotimarkkinat voivat puolestaan nousta nykyistä suurempaan rooliin talouden vakauttajina yhteisen rahan ansiosta. Tällöin amerikkalaisen kuluttajan "oikkujen" ja New Yorkin pörssin vaihteluiden merkitys maailmankaupalle vähentyisi edelleen.

Nykyinen yritysten ja kotitalouksien luottamus keskuspankin kykyyn huolehtia riskeistä on myös saattanut johtaa liialliseen riskinottoon. Yrityslainat, asunnot ja monet muut sijoitukset on usein hinnoiteltu ikään kuin korko- tai tuloriskiä ei olisikaan. Kun reaalikorot ja riskilisät palaavat normaalille tasolle, on vaarana, että muutokseen ylireagoidaan eli kaikki pyrkivät säästämään yhtä aikaa. Tämä johtaisi talouskasvun tilapäiseen hidastumiseen. "Kokemusten valossa häiriö jäisi kuitenkin lyhytaikaiseksi, jos maltti säilyy talouspolitiikassa", arvioi Pentti Forsman.

Tieto&trendit - tietoa ja analyysejä taloudesta, ympäristöstä ja yhteiskunnasta

Lokakuusta 2005 lähtien Tilastokeskus alkaa julkaista uutta lehteä Tieto&trendit. Lehti jatkaa edeltäjiensä Tietoajan ja EconomicTrends-lehden perinteitä asiantuntevana ajankohtaisjulkaisuna.

Kahdeksan kertaa vuodessa ilmestyvä lehti sisältää monipuolista tietoa Suomen tilasta sekä laaja-alaista kansainvälistä vertailutietoa. Uuden lehden sisältö painottuu talouteen, lisäksi se käsittelee yhteiskunnallisia ja ympäristöön liittyviä ilmiöitä.

Uutisten ja artikkelien lisäksi lehti tarkastelee eri teemoja. Nyt ilmestyneen numeron teema on pitkät trendit ja tulevaisuus. Seuraava numero ilmestyy joulukuussa, ja sen teema on kulutuksen trendit. Vuoden 2006 lehdissä käsitellään muun muassa yritysten kilpailukykyä, alueiden vetovoimatekijöitä, palvelualojen nousua, elintasoa ja sen mittaamista sekä työtä ja tuottavuutta. Tulevia teemoja ovat myös Venäjä ja Saksa.

Lisätietoja:
vastaava päätoimittaja Jussi Melkas, Tilastokeskus, (09) 1734 3200,
päätoimittaja Maija Metsä-Pauri, Tilastokeskus, (09) 1734 2785,
kehittämispäällikkö Mauri Nieminen, Tilastokeskus, (09) 1734 3255,
ekonomisti Pentti Forsman, Suomen Pankki, 010 8312506

Linkit: Lehden verkkosivut www.tilastokeskus.fi/tietotrendit

Tilaukset:
Tilastokeskuksen myyntipalvelu
Sähköposti: myynti@tilastokeskus.fi
Puhelin (myynti): (09) 1734 2011
Faksi: (09) 1734 2500
Postiosoite: Myynti, PL 4V, 00022 Tilastokeskus