Tiedote 12.10.2005

Maatilojen tulot kasvoivat vuonna 2003

Maatilojen saama maataloustulo oli vuonna 2003 keskimäärin 15 115 euroa. Tulotaso kasvoi edellisvuodesta 1 215 euroa eli 8,7 prosenttia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen laatimasta vuoden 2003 maatilatalouden tulo- ja verotilastosta.

Tulorakenne muuttunut tuotantoaan jatkaneilla maatiloilla

Tuotantoaan jatkaneilla maatiloilla maataloudesta saatujen ansio- ja pääomatulojen osuus on laskenut huomattavasti yhdeksässä vuodessa. Kun maatilat saivat vuonna 1994 noin puolet veronalaisista tuloistaan maataloudesta, oli osuus vuonna 2003 kymmenen prosenttiyksikköä pienempi. Palkka-, ja elinkeinotoiminnan tulot ovat kasvattaneet osuuttaan. Kehitykseen ovat vaikuttaneet yksittäisen maatilan tulojen muutokset sekä tuotantosuuntarakenteessa tapahtuneet muutokset.

Kasvinviljelytilat ovat lukumääräisesti lisääntyneet, kun taas kotieläintaloutta harjoittavat maatilat ovat vähentyneet lammas- ja hevostaloutta (muu kotieläintalous) harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta. Maataloudesta saatavien tulojen merkitys on kotieläintalouden tuotantosuunnilla muuta kotieläintaloutta harjoittavia maatiloja lukuun ottamatta suurempi kuin kasvinviljelyä harjoittavilla maatiloilla. Vastaavasti kasvinviljelyyn suuntautuneilla tiloilla palkkatulojen ja muiden tulojen merkitys on suurempi. Pääosin nämä tekijät selittävät tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakennemuutoksen.

Maatilojen viljelyksessä olevan pellon pinta-ala on lisääntynyt keskimäärin lähes kahdeksan hehtaaria kymmenvuotisjaksona.

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen tulorakenne 1994 - 2003, osuus valtionveron alaisista tuloista

Koko maa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
- Palkkatulot 35,9 33,6 36,5 35,4 36,6 35,8 35,5 37,3 38,9 39,7
- Maatalouden tulot 49,4 50,8 47,4 45,1 42,5 42,1 42,3 42,0 40,1 39,4
- Metsätalouden tulot 7,1 7,9 7,5 9,4 9,6 9,9 9,5 8,5 8,3 6,8
- Muut tulot 7,6 7,7 8,6 10,1 11,3 12,2 12,7 12,2 12,7 14,1
Viljelyksessä oleva pelto, ha 24,7 26,0 26,7 27,5 28,8 28,8 30,7 31,4 32,0 32,3

Tuotantoaan jatkaneiden maatilojen keskimääräiset tulot tulotyypeittäin vuosina 1994 - 2003

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %-muutos muutos, euroa
Koko maa, keskimäärin 28 145 31 490 30 312 32 176 33 224 33 582 35 875 36 707 37 548 41 068 45,9 12 923
- Palkkatulot 10 108 10 595 11 056 11 402 12 167 12 013 12 754 13 682 14 622 16 292 61,2 6 184
- Maatalouden tulot 13 888 15 999 14 380 14 493 14 133 14 128 15 169 15 434 15 057 16 192 16,6 2 304
- Metsätalouden tulot 2 008 2 483 2 277 3 028 3 181 3 329 3 404 3 125 3 109 2 794 39,1 786
- Muut tulot 2 141 2 413 2 599 3 253 3 743 4 112 4 548 4 466 4 760 5 790 170,4 3 649

Maatilojen jakautuminen tuotantosuunnittain

Koko maa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %-muutos muutos, kpl
- Lypsykarjatalous 19 634 19 331 18 968 18 530 18 066 18 064 16 629 15 793 15 051 14 281 -27,3 -5 353
- Muu nautakarjatalous 4 774 4 793 4 602 4 404 4 127 4 131 3 660 3 694 3 631 3 577 -25,1 -1 197
- Sikatalous 4 142 4 095 3 986 3 885 3 725 3 724 3 217 2 999 2 872 2 758 -33,4 -1 384
- Siipikarjatalous 1 371 1 303 1 215 1 132 993 993 819 765 734 703 -48,7 -668
- Muu kotieläintalous 821 969 1 007 1 020 1 067 1 067 1 079 1 142 1 147 1 147 39,7 326
- Viljan viljely 12 265 12 681 13 118 13 604 14 134 14 130 15 744 17 212 17 960 18 685 52,3 6 420
- Muu kasvinviljely 3 687 4 419 4 833 5 082 5 465 5 465 7 037 7 015 7 193 7 439 101,8 3 752
- Muut tilat 2 135 1 238 1 100 1 172 1 252 1 255 644 209 241 239 -88,8 -1 896
- Yhteensä 48 829 48 829 48 829 48 829 48 829 48 829 48 829 48 829 48 829 48 829 - -

Maatilojen keskimääräiset tulot maataloudesta tuotantosuunnittain

Koko maa 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 %-muutos
- Lypsykarjatalous 18 120 20 249 18 818 19 416 19 806 19 458 21 977 23 814 23 474 27 573 52,2
- Muu nautakarjatalous 9 087 10 153 10 066 10 384 10 801 11 456 13 227 14 417 14 786 16 694 83,7
- Sikatalous 21 396 30 548 23 866 24 691 22 742 20 361 25 285 28 044 27 567 26 786 25,2
- Siipikarjatalous 22 742 24 131 21 810 20 188 19 672 20 535 26 737 25 818 26 145 31 412 38,1
- Muu kotieläintalous 1 890 2 841 2 425 2 416 2 356 2 348 2 643 2 922 3 007 3 387 79,2
- Viljan viljely 8 980 9 860 8 723 8 587 7 896 7 793 9 002 8 323 8 405 8 429 -6,1
- Muu kasvinviljely 10 625 11 504 11 316 11 466 11 423 13 767 10 919 10 378 10 324 10 603 -0,2
- Muut tilat 3 910 4 802 5 167 4 996 5 550 5 553 3 378 4 919 4 971 3 950 1,0
- Keskimäärin 13 888 15 999 14 380 14 493 14 133 14 128 15 169 15 434 15 057 16 192 16,6

Vuosien 1994-2003 tarkastelu pohjautuu vajaan 49 000 maatilan viljelijän ja puolison verotustietoihin. Selvitys on tehty niiden maatilojen tietojen perusteella, jotka ovat olleet tilastossa mukana kaikkina tarkastelujakson vuosina, joten maatilojen lukumäärissä tapahtuneiden muutosten vaikutus on selvityksessä poistettu.

Maataloustulo on korvausta viljelijöiden omalle työlle ja tuottoa omalle pääomalle. Keskimääräisen maataloustulon kehittymiseen vaikuttavat paitsi yksittäisen maatilan tulomuutos myös maatilojen määrässä ja tuotantosuuntarakenteessa tapahtuneet muutokset.

Vuoden 2003 maatilatalouden tulo- ja verotilasto on puolestaan laadittu yli 62 000 maatilan viljelijän ja puolison verotustietojen perusteella. Tilastoon kuuluvilla maatiloilla on vähintään kaksi hehtaaria viljeltyä peltoa.

Osa maataloustoimialaan kuuluvista toiminnoista, esimerkiksi turkistarhaus ja kasvihuonetuotanto, käsitellään verotuksessa pääasiassa elinkeinotoiminnan tulolähteinä, joten näiden toimintojen tulot eivät sisälly maatalouden tuloihin.

Lähde: Maatilatalouden tulo- ja verotilasto 2003. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Martti Kankaanpää (09) 1734 3335

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus