Tiedote 12.10.2005

Laajakaista jo yli 70 prosentilla yrityksistä

Keväällä 2005 laajakaistayhteys oli 73 prosentilla vähintään viisi henkilöä työllistävistä yrityksistä, kun vuotta aiemmin laajakaista oli 63 prosentilla yrityksistä. Laajakaista on yleistynyt nopeasti kaiken kokoisissa yrityksissä. Vuodesta 2002 laajakaistayhteyksien määrä on lisääntynyt kaikissa yrityksissä 34 prosenttiyksikköä ja pienissä 5-9 henkilöä työllistävissä yrityksissä 37 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tutkimuksesta Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2005. Tuoreimmat tiedot on kerätty kyselytutkimuksella keväällä 2005.

Laajakaista yrityksissä 2002 - 2005, osuus eri kokoluokan yrityksistä

Kotisivut oli 65 prosentilla yrityksistä. Niiden yritysten määrä, joilla oli kotisivut, lisääntyi 3 prosenttiyksikköä edellisestä vuodesta. Isoilla yrityksillä oli selvästi useammin kotisivut kuin pienillä yrityksillä. Pienissä 5-9 henkilöä työllistävissä yrityksissä reilulla puolella oli kotisivut, 10-19 henkilöä työllistävissä jo 65 prosentilla, 20-49 henkilöä työllistävissä 82 prosentilla ja vähintään 50 henkilöä työllistävissä yrityksissä useammalla kuin yhdeksällä kymmenestä.

Toimialoittain tarkasteltuna kotisivuja oli yleisimmin tukkukaupan, teollisuuden ja yrityspalvelujen toimialoilla, joissa ne oli noin neljällä viidestä yrityksestä. Harvimmin kotisivuja oli rakentamisen toimialalla, noin 40 prosentilla yrityksistä.

Vuonna 2004 myyntiä Internetissä harjoitti 16 prosenttia kaikista vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä ja 24 prosenttia niistä yrityksistä, joilla on kotisivut. Internet-myynnin arvo oli vuonna 2004 noin 11 miljardia euroa. Internet-myynnin arvosta valtaosa syntyi yritysten välisestä kaupasta. Suoraan kuluttajille tehty myynti kattoi alle 9 prosenttia koko Internet-myynnin arvosta.

Internet ja kotisivut yrityksissä vuosina 2000 - 2005,
osuus vähintään viisi henkeä työllistävistä yrityksistä

Lähde: Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä 2005. Tilastokeskus.

Lisätietoja: Aarno Airaksinen (09) 1734 3206

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus