Tiedote 20.10.2005

Kuluttajabarometri maakunnittain: Kuluttajat arvioivat oman taloutensa edelleen hyväksi

Kuluttajien yleinen talousluottamus säilyi vuoden kolmannella neljänneksellä edellisen neljänneksen tasolla. Luottamusindikaattorin arvo oli 11,6 pistettä, mikä on pari pistettä pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella. Kuluttajat arvioivat taloutensa paranevan ja säästämismahdollisuuksiensa pysyvän hyvinä seuraavan vuoden aikana. Maan talouden odotetaan olevan vuoden kuluttua ennallaan ja työttömien määrän hieman kasvavan. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maakunnittaiseen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin heinä-, elo- ja syyskuussa 4 630 Suomessa asuvaa henkilöä.

Vilkas asuntokauppa tuo lisäpontta kodinhankintoihin

Asuntokauppa käy nykyisin vilkkaana. Matalat lainakorot ja pidentyneet laina-ajat ovat rohkaisseet kuluttajia, ja asunnon ostoaikomukset kasvoivat kolmisen vuotta sitten lyhyessä ajassa kolmanneksen nykyiselle tasolle. Vuoden kolmannella neljänneksellä asunnon ostoa suunnitteli kahdeksan prosenttia kotitalouksista. Asuntokauppa vauhdittaa myös muita kotiin liittyviä hankintoja.

Kuluttajien arviot kestotavaroiden ostamisen edullisuudesta olivat hyvin myönteisiä. Puolet haastatelluista piti ajankohtaa ostamiselle edullisena ja vain viidesosa epäedullisena. Ostoaikeita oli runsaasti. Kodinhankintojen listan kärjessä olivat sisustaminen ja viihde-elektroniikka, joihin neljä taloutta kymmenestä aikoi käyttää rahaa seuraavan puolen vuoden aikana. Asuntoremonttia suunnitteli joka kolmas talous. Mittavampaa remonttia - asunnon peruskorjausta vuoden sisällä - suunnitteli joka viides talous. Näiden talouksien osuus on kasvanut viime vuodesta kolmanneksella. Voimakas kasvu johtunee vilkastuneen asuntokaupan lisäksi maamme rakennuskannan vanhenemisesta, minkä takia muun muassa putkiremontit tulevat ajankohtaisiksi. Joka viides talous aikoi ostaa kodinkoneita.

Kotitalouksien aikomukset käyttää rahaa kotiin seuraavan kuuden kuukauden aikana

Hankinta-aikeita runsaasti ylemmillä toimihenkilöillä ja opiskelijoilla

Asunnonostoaikeita oli eniten ylempien toimihenkilöiden ja omaa kotitaloutta hoitavien talouksilla ja vähiten maatalousyrittäjillä ja eläkeläisillä. Lapsiperheet suunnittelivat asunnon ostoa useammin kuin yksinasuvat tai usean aikuisen taloudet. Maakunnista kärjessä olivat Uusimaa ja Kainuu, hännillä Kanta-Häme.

Ylempien toimihenkilöiden ja opiskelijoiden talouksilla oli yleensä muita väestöryhmiä enemmän kotiin liittyviä hankinta-aikeita. Poikkeuksen muodosti remontti, jota opiskelijat suunnittelivat muita vähemmän. Remonttiaikeita oli eniten ylemmillä toimihenkilöillä ja yrittäjillä, vähiten opiskelijoiden lisäksi työttömillä ja eläkeläisillä. Maakunnista niitä oli eniten Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa.

Kodin sisustamista ja kodinkoneiden tai viihde-elektroniikan hankintaa suunnittelivat eniten opiskelijat ja vähiten eläkeläiset. Vähiten näitä aikomuksia oli Etelä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa ja eniten puolestaan Uudellamaalla.

Rahankäyttöaikomukset kodinhankintoihin maakunnittain ja väestöryhmittäin seuraavan kuuden kuukauden aikana, prosenttia kotitalouksista

Maakunta Kodin sisustus Viihde- elektroniikka** Asunnon korjaus*** Asunnon pe-ruskorjaus**** Kodinkoneet Digisovitin tai
-tv
Asunto****
Uusimaa 52 46 31 19 20 20 11
Varsinais-Suomi 46 40 34 18 17 17 9
Satakunta 42 38 37 22 20 14 7
Kanta-Häme 37 32 38 22 24 10 3
Pirkanmaa 44 43 32 20 20 17 7
Päijät-Häme 34 36 34 20 17 13 8
Kymenlaakso 46 34 41 25 18 15 4
Etelä-Karjala 43 33 39 23 23 11 10
Etelä-Savo 32 33 34 16 15 15 7
Pohjois-Savo 42 39 34 20 18 17 8
Pohjois-Karjala 32 32 31 20 12 17 7
Keski-Suomi 44 41 33 14 19 20 9
Etelä-Pohjanmaa 37 38 31 19 20 17 5
Pohjanmaa 47 44 36 23 14 16 4
Keski-Pohjanmaa 41 40 48 30 18 10 7
Pohjois-Pohjanmaa 51 45 33 24 21 18 7
Kainuu 33 32 50 28 16 16 11
Lappi 34 45 42 18 23 23 7
Itä-Uusimaa 42 36 34 16 20 17 4
Koko maa 44 41 34 20 19 17 8
Väestöryhmä * Kodin sisustus Viihde-elektroniikka** Asunnon korjaus*** Asunnon pe- ruskorjaus**** Kodinkoneet Digisovitin tai
-tv
Asunto****
Maatalousyrittäjät 38 36 44 17 19 21 3
Muut yrittäjät 45 42 45 27 19 16 11
Ylemmät toimihenkilöt 59 50 43 28 23 22 14
Alemmat toimihenkilöt 55 43 37 25 20 18 10
Työntekijät 49 43 37 22 22 21 8
Työttömät 37 38 28 11 15 16 6
Opiskelijat 63 63 22 10 27 19 6
Eläkeläiset 20 22 28 16 11 11 4
Omaa kotitaloutta hoitavat yms. 54 48 44 23 25 13 12
Yksinasuvat 40 40 23 13 16 17 6
Lapsiperheet 58 51 44 28 26 19 11
Muut (aikuis)taloudet 41 35 39 21 18 16 8
Kaikki yhteensä 47 42 38 20 21 17 8
*)   Väestöryhmä määritellään tässä vastaajan tai vastaajan kotitalouden ominaisuuden perusteella
**)   Sisältää myös digisovittimen ja digitelevision
***)  Sisältää myös peruskorjauksen
****) 12 kk aikana

Itä-Uudenmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja erityisesti Ahvenenmaan luvut eivät ole haastattelujen pienen määrän vuoksi yhtä luotettavia kuin muiden maakuntien luvut. Ahvenanmaan lukuja ei esitetä niiden suuren satunnaisvaihtelun vuoksi.

Uusi viihde-elektroniikka yleistyy nopeasti

Tällä hetkellä noin neljällä taloudella kymmenestä on käytössään laajakaistayhteys, digikamera tai DVD-laite. Suunnilleen kolmella kymmenestä on digisovitin tai digi-tv, kamerapuhelin tai laajakuvatelevisio. Viimeisen vuoden aikana nämä laitteet ovat yleistyneet nopeasti.

Uuden viihde-elektroniikan yleisyys kotitalouksissa, elokuu 2004 ja 2005

 

Saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus. Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevan neljän kysymyksen saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Lähde: Kuluttajabarometri maakunnittain 2005, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus.