Tiedote 31.10.2005

Joka kolmas keski-iässä kuollut mies menehtyi alkoholiin

Vuonna 2004 alkoholisyihin eli alkoholisairauksiin ja -myrkytyksiin kuoli ennätyksellisen monta suomalaista. Erityisesti työikäisillä alkoholikuolemien määrä on kasvanut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana, kun taas kuolleisuus kaikkiin muihin kuolemansyihin on vähentynyt. Vuonna 2004 alkoholisyihin kuoli 1 860 suomalaista, joista 1 545 oli työikäisiä (15-64-vuotiaita). Alkoholisyihin kuolee eniten keski-ikäisiä miehiä: 45-49-vuotiaina kuolleista miehistä joka kolmannen kuolemansyynä oli alkoholi. Kaikista alkoholikuolemista kolmannes johtui alkoholimyrkytyksistä ja loput johtuivat alkoholin aiheuttamista sairauksista, lähinnä maksa- ja sydänsairauksista. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kuolemansyytilastosta.

Miesten alkoholikuolemat lisääntyivät edellisestä vuodesta viidenneksen. Vuonna 2004 alkoholiin kuoli 1 477 miestä. Kaksi kolmasosaa heistä oli 45-64-vuotiaita. Tämän ikäisten miesten alkoholikuolleisuus myös lisääntyi eniten edelliseen vuoteen verrattuna. Naisten alkoholikuolemien määrä oli vajaa kolmannes miesten määrästä, mutta samansuuntainen epäsuotuisa kehitys oli viime vuonna nähtävissä myös naisilla. Vuonna 2004 alkoholisyihin kuoli yhteensä 383 naista.

Miesten ja naisten kuolleisuus alkoholisyihin ikäryhmittäin 1984-2004

Tapaturmaiset kuolemat, joissa alkoholilla oli osuutta, lisääntyivät edellisestä vuodesta vain liikenneonnettomuuksissa. Niissä kuoli viime vuonna yhteensä 34 päihtynyttä nuorta. Päihtyneille sattui viime vuonna kaikkiaan 537 kuolemaan johtanutta tapaturmaa.

Kaikkiaan tapaturmissa kuoli vuonna 2004 yhteensä 3 063 suomalaista. Kuolemaan johtaneista tapaturmista yleisin oli kaatuminen, jonka aiheuttamiin vammoihin kuoli 1 131 henkilöä. Tieliikenne ja muu maaliikenne vaati 419 uhria, ja hukkumiskuolemia (ml. vesiliikennetapaturmat) tapahtui viime vuonna 195. Tsunami aiheutti 172 suomalaisen kuoleman. Tulipaloissa kuoli 105 henkilöä. Tapaturmakuolemien kokonaismäärä kasvoi lähinnä tsunamin takia jonkin verran.

Itsemurhat on viime vuosina jatkuvasti vähentyneet. Vuonna 2004 itsemurhan teki 812 miestä ja 252 naista. Heistä työikäisiä oli 670 miestä ja 210 naista.

Työikäisten miesten yleisin kuolemansyy oli edelleen sepelvaltimotauti, vaikka kuolleisuus siihen onkin viime vuosikymmeninä vähentynyt. Alkoholisyyt olivat toiseksi yleisin kuolemansyy. Tapaturmat nousivat tsunamin takia kolmanneksi yleisimmäksi kuolemansyyksi. Työikäisten naisten yleisin kuolemansyy oli vuonna 2004 rintasyöpä, mutta alkoholisyyt aiheuttivat lähes yhtä paljon kuolemantapauksia.

Työikäisten (15-64-vuotiaiden) yleisimmät kuolemansyyt sukupuolen mukaan 2004

Miehet Naiset
Sija Kuolemansyy Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy Kuolleiden määrä %
1. Sepelvaltimotauti 1 319 17,5 1. Rintasyöpä 324 9,9
2. Alkoholisyyt 1 231 16,3 2. Alkoholisyyt 314 9,6
3. Tapaturmat
siitä - maaliikenne
    - kaatumiset
925
172
217
12,3
2,3
2,9
3. Tapaturmat
siitä - maaliikenne
      - kaatumiset
301
68
48
9,2
2,1
1,5
4. Itsemurhat 670 8,9 4. Sepelvaltimotauti 227 6,9
5. Keuhkosyöpä 394 5,2 5. Itsemurhat 210 6,4
6. Aivoverenkierron sairaus 344 4,6 6. Aivoverenkierron sairaus 191 5,8
  Muut kuolemansyyt 2 659 35,3   Muut kuolemansyyt 1 715 52,3
Työikäisenä kuolleita miehiä yhteensä 7 541 100,0 Työikäisenä kuolleita naisia yhteensä 3 282 100,0

Lähde: Kuolemansyyt 2004. Tilastokeskus. Julkaisu ilmestyy joulukuussa.

Lisätietoja: Helena Korpi (09) 1734 3605, Mauno Huohvanainen (09) 1734 3296

Linkit: Tiedotteeseen liittyvä tilastojulkistus