Tiedote 11.11.2005

Suomen talous vahvoilla pohjoismaisessa vertailussa

Suomen tuotanto on kasvanut 38 prosentilla vuodesta 1995 vuoteen 2004, eniten kaikista Pohjoismaista. Kasvu on ollut kaksinkertainen euroalueen keskiarvoon verrattuna. 1990-luvun keskivaiheessa tulotaso (BKT kansalaista kohden) oli Suomessa euroalueen keskiarvon alapuolella, tällä hetkellä selvästi keskiarvon yläpuolella. Tiedot ilmenevät uudesta Pohjoismaiden tilastollisesta vuosikirjasta Nordic Statistical Yearbook 2005. Se esittelee vertailevaa tilastotietoa muun muassa ympäristöstä, väestöstä, työmarkkinoista, elinkeinoista ja taloudesta. Tilastot kattavat viisi Pohjoismaata sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueet.

Poimintoja vuosikirjasta:

  • Suomessa on Pohjoismaista eniten korkea-asteen opiskelijoita suhteessa väkilukuun, etenkin luonnontieteiden ja tekniikan alan opiskelijoita
  • Vuonna 2004 Suomessa hinnat nousivat vähiten ja korot olivat alhaisimmat
  • Suomessa työttömyysprosentti vuonna 2004 oli Pohjoismaiden korkein, noin 8-9 prosenttia eli euroalueen keskitasoa
  • viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomen vientiylijäämä on pysynyt suurena ja kansantalouden velkataakka keventynyt selvästi

Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja tarjoaa kuvioiden ja taulukoiden lisäksi taustatietoa eri aiheista. Aineistot ovat sekä englanniksi että ruotsiksi. Kirjan liitteenä on CD-ROM-levy, joka sisältää kirjan taulukot, pidempiä aikasarjoja sekä muuta kirjassa julkaisematonta aineistoa. Kirja on Pohjoismaisen ministerineuvoston kustantama.

Lähde: Pohjoismaiden tilastollinen vuosikirja 2005, 344 sivua, hinta 50 euroa

Lisätietoja: Hans Baumgartner, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Tilaukset: Tilastokeskuksen myynti- ja asiakaspalvelu (09) 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi