Tiedote 24.11.2005

Tietoja tilastoja varten tehtävistä kyselyistä ja haastatteluista Internetissä

Tilastokeskus on avannut Internet-palvelussaan Tiedonkeruut-sivuston, jossa kerrotaan tilastoja varten tehtävistä kyselyistä ja haastatteluista. Sivustosta löytyy mm. tiedonkeruiden lomakkeita ja ohjeita, tuloksia ja yhteystietoja. Lisäksi kerrotaan tietojen keräämisen periaatteista ja käytännöistä. Palvelu löytyy osoitteesta www.tilastokeskus.fi/keruu.

Tilastokeskus on kansallinen tilastovirasto, joka tuottaa yhteensä 200 eri tilastoa. Tilastokeskuksen tilastot kattavat aiheiltaan ison osan suomalaisesta yhteiskunnasta. Tilastomme kertovat mm. väestöstä, elinoloista, hinnoista ja palkkarakenteesta, yrityksistä, ympäristöstä sekä taloudesta. Tilastojen laadinnassa tulee aina ensisijassa käyttää hyväksi jo muussa yhteydessä kerättyjä tietoja. Tilastokeskus saakin suurimman osan, noin 95 prosenttia, tilastoja varten tarvitsemistaan tiedoista olemassa olevista hallinnollisista aineistoista.

Tilastokeskuksen omalla suoralla tiedonkeruulla kootaan noin 5 prosenttia tilastojen perusaineistoista. Tietoja kerätään käynti- ja puhelinhaastatteluilla, postikyselyillä tai sähköisenä keruuna. Tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja käsiteltäessä huolehditaan siitä, ettei kenenkään yksityisyys tai liike- tai ammattisalaisuus vaarannu. Tietojen salassa pitämiseksi suojataan kerätyt tiedot tilastotuotannon kaikissa vaiheissa väärinkäytöksiltä.

Tiedonkeruut selattavissa aakkosittain tai kohderyhmittäin

Uuden sivuston myötä tiedot Tilastokeskuksen suorista tiedonkeruista ovat löydettävissä yhdestä paikasta www.tilastokeskus.fi -palvelun etusivulta. Tiedonkeruita voi selata aakkosittain sekä jaoteltuna yrityksille, julkiselle sektorille ja kotitalouksille tehtäviin tiedonkeruisiin. Sivuilta voi etsiä ohjeita ja lomakkeita kyselyihin vastaamista varten sekä tutustua käynnissä oleviin tiedonkeruisiin. Sivustolla kerrotaan myös vastaajan velvollisuuksista ja johdatetaan kerätyistä tiedoista laadittuihin tuloksiin ja tilastoihin. Tiedonkeruukohtaiset lomakkeet ja ohjeet täydennetään sivuille vaiheittain.

Tiedonkeruut-sivuston tavoitteena on parantaa tiedon antajien palvelua sekä helpottaa tiedonkeruiden ja niiden taustatietojen löytymistä. Tiedonkeruut-sivuston avaaminen liittyy Tilastokeskuksen Internet-palvelun kokonaisuudistukseen, jolla pyritään kehittämään palvelua yhtenäiseksi ja helppokäyttöiseksi jakelukanavaksi.

Lisätietoja: Antti Hurskainen (09) 1734 2520, internet-toimitus@tilastokeskus.fi

Linkit: www.tilastokeskus.fi/keruu