Tiedote 1.12.2005

Reino Hjerppe ja Timo Relander saavat Eino H. Laurila -kansantulomitalit

Vuoden 2005 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen tohtori Reino Hjerppelle ja valtiotieteen lisensiaatti Timo Relanderille. Mitalinsaajat ovat toimineet aktiivisesti keskeisissä talouspolitiikan ja taloudellisen tutkimuksen kansallisissa ja kansainvälisissä tehtävissä.

VTT Reino Hjerppe on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ylijohtaja. Hän aloitti uransa kansantalouden tilinpidon kehittäjänä. Myöhemmin tutkijana sekä tutkimustyön organisaattorina hän on tuloksekkaasti ja monipuolisesti käyttänyt kansantalouden tilinpidon kehikkoa ja tietoja muun muassa julkista sektoria koskevissa analyyseissa. Hän on soveltanut kansantalouden tilinpidon käsitekehikkoa ja metodologiaa myös hyvinvoinnin, sosiaalisen pääoman ja kestävän kehityksen tutkimiseen.

VTL Timo Relander on työskennellyt useissa valtion hallinnon ja elinkeinoelämän merkittävissä virka- ja luottamustehtävissä. Hän on vaikuttanut voimakkaasti kansantalouden tilinpidon käytön edistämiseen makrotaloudellisena analyysivälineenä ja tosiasiapohjaisen keskustelun lähtökohtana. Relander on toiminut myös keskeisissä tehtävissä EU:n tilastoja kehittävissä komiteoissa. Tilastokeskuksen pääjohtajan virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2001.

Kansantalouden tilinpidon käyttäjinä Reino Hjerppe ja Timo Relander ovat olleet aloitteellisia kansantalouden tilinpidon tietosisällön kehittäjiä ja sen käytettävyyden parantajia.

Mitalit luovutetaan Reino Hjerppelle ja Timo Relanderille Kansantaloudellisen Yhdistyksen iltapäivätilaisuuden alussa keskiviikkona 7.12. 2005 klo 15.00 Diana-auditoriossa, Erottajankatu 5, Helsinki.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Kansantaloudellinen Yhdistys, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Seura, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja: Markku Suur-Kujala (09) 1734 3437